МОЯТ ФЕНЕР ПРАВИЛНО ЛИ Е СЕРТИФИЦИРАН ОТ ATEX?

За да отговорят на строгите изисквания на директива 94/9/ЕО на ATEX, лампите на Peli са изпитани, за да се гарантира, че те не създават опасност от запалване при работа на опасни места. При употреба на одобрени лаборатории, лампите са изпитани, за да се гарантира, че ще издържат на строги изпитвания на удар и изпускане, сериозно излагане на въздействия на околната среда и че отговарят на минималната защита срещу проникване на вода и прах IP54. Дълготрайността и безопасността са осигурени от дизайна. Всяка лампа, която е сертифицирана от ATEX, следва да имат код, отпечатан върху корпуса. Този код съветва потребителя по отношение на района, в който тя може да се използва безопасно без риск от експлозия.

Необходима ми е повече информация за ATEX? Моля, посетете www.peli.com

*Кодът ATEX отговаря на фенер 1930Z0