NORMY VÝKONU A HODNOCENÍ

Proč vytvářet normy? Protože společnost Peli byla jedním z prvních výrobců, kteří používali měřitelné kontrolní postupy, objevila se potřeba vytvořit společný jazyk, který by zákazníci mohli používat pro výběr správné svítilny pro své specifické potřeby. 
V důsledku toho Americký národní standardizační institut (ANSI) na základě vstupních informací z oboru výroby svítilen vytvořil normy a symboly, které efektivně informují o vlastnostech a přínosech světel.
 

Tyto normy získaly akreditaci institutu ANSI, což je soukromá nezisková organizace, která dohlíží nad vývojem dobrovolně dohodnutých norem pro výrobky, služby, procesy, systémy a zaměstnance ve Spojených státech. 

Tato organizace rovněž zajišťuje koordinaci amerických norem s mezinárodními normami, takže americké výrobky mohou být používány po celém světě.