Terränglampor

Marknadens mest effektiva laddningsbara belysningssystem

Belysning driven av laddningsbara batterier för de mest krävande arbetena
• Omdefinierar kategorin Bärbar belysning
• Klassens bästa prestanda och hållbarhet
• Konstruerad för tunga jobb
• Säker, bullerfri, avgasfri
• Punktljus, flodljus, nattglasögonsljus
• Ny intelligent omkopplarteknik optimerar uteffekt per brinntid (9460, 946RS, 9470 & 9470RS)
• ATEX-certifierade säkerhetsmodeller för farliga platser