PRESTANDASTANDARDER OCH MÄRKVÄRDEN

Varför upprätta standarder? Även om Peli var en av de första tillverkarna som använde kvantifierbara testprocedurer erkändes behovet av att utveckla ett gemensamt språk som kunderna kunde använda sig av för att kunna välja rätt ficklampa för sina specifika behov. 
Resultatet var att American National Standards Institute (ANSI), med hjälp av lampbranschen, tog fram prestandastandarder och symboler som effektivt informerade om en lampas funktioner och fördelar.

Dessa normer ackrediteras av ANSI, som är en privat ideell organisation som övervakar utvecklingen av frivilliga samförståndsstandarder för produkter, tjänster, processer, system och personal i USA. 

Organisationen samordnar också de amerikanska standarderna med de internationella så att amerikanska produkter kan användas globalt.