ÄR MIN FICKLAMPA CERTIFIERAD AV ATEX PÅ RÄTT SÄTT?

För att tillgodose de stränga kraven i ATEX-direktivet 94/9/EG testas Peli-lampor för att säkerställa att de inte utgör något antändningshot vid användning på farliga platser. Lamporna testas i godkända laboratorier för att säkerställa att de tål rigorösa stöt- och falltest och svår miljöexponering och uppfyller vatten- och dammskydd som minst motsvarar IP54. Livslängd och säkerhet säkerställs genom deras utformning. Varje lampa som har certifierats av ATEX ska ha en kod tryckt på sitt hölje. Den här koden informerar användaren om i vilket område den kan användas på säkert sätt utan explosionsrisk.

Behöver du mer information om ATEX? Gå till www.peli.com

* ATEX-kod som motsvarar ficklampan 1930Z0