AVANCERADE VÄSKLÖSNINGAR

Med över 50 års erfarenhet, och mer än 500 väskor i standardstorlekar, konstruerar och tillverkar Technical Packaging-divisionen hos Peli-Hardigg™ återanvändbara väskor och behållare för transport och förvaring som uppfyller de mest extrema driftsförhållanden. Ett erfaret tekniskt team med över 30 ingenjörer och tekniker konstruerar behållare enligt kundernas specifikationer och väntande användningsvillkor.

I nära samarbete med kunden kan våra ingenjörer anpassa varje aspekt av skyddssystemet. Alltifrån stöt- och vibrationsdämpning till slagskydd och driftslogistik, enligt kundens produktspecifikation, användning och omgivningsanalys. Våra interna team har lång erfarenhet av design, av allt från enkla skumkuddar till extremt komplexa metallstrukturer för användning under vitt skiljda frakt-, förvarings- och användningsvillkor. Läs mer.