MEGFELELŐ-E A ZSEBLÁMPÁM ATEX SZERINTI TANÚSÍTVÁNYA?

A 94/9/EK („ATEX”) irányelv által előírt szigorú követelményeknek való megfelelés érdekében a Peli lámpákat tesztelésnek vetjük alá, amely biztosítja, hogy a veszélyes helyeken történő működtetés esetén sem jelentenek robbanásveszélyt. A jóváhagyott laboratóriumokban történő tesztelés eredményeként a lámpák átmennek a szigorú behatás- és dobásteszteken, ellenállnak a komoly környezeti behatásoknak, valamint legalább IP54-es víz- és porbehatolással szembeni védettséggel rendelkeznek. A lámpák hosszú élettartamának és biztonságának titka a kialakításuk. Az ATEX szerint tanúsított valamennyi zseblámpán egy kódszámnak kell feltüntetve lennie, amely a felhasználót arról tájékoztatja, hogy az eszközt milyen területeken lehet robbanásveszély előidézése nélkül használni.

Az ATEX-szel kapcsolatos további információkért kérjük, látogasson el a www.peli.com internetes oldalra.

* Az 1930Z0 számú zseblámpának megfelelő ATEX-kódszám.