УСЪВЪРШЕНСТВАНИ РЕШЕНИЯ ЗА КАЛЪФИ

С над 50 години опит и с повече от 500 вида калъфи със стандартни размери, отдел „Технически опаковки“ на Peli-Hardigg™ проектира и произвежда калъфи и контейнери за транспортиране и съхранение за многократна употреба, които отговарят на най-екстремните условия на експлоатация. Опитен технически екип от над 30 инженери и техници проектира контейнери в съответствие със спецификации на клиента и предвижда условията за тяхното практическо приложение.

Работейки в тясно сътрудничество с клиентите, нашите инженери могат да изпълнят в съответствие с техните изисквания всяка точка на системата за защита. От смекчаване на ударите и вибрациите до защита от удар и оперативна логистика в съответствие с продуктовите спецификации на клиентите, употребата и анализа на околната среда. Нашите вътрешни екипи имат дългогодишен опит в проектирането на всичко от обикновени възглавници от пяна до изключително сложни метални конструкции за употреба в коренно различни условия на превоз, съхранение и употреба. Прочетете повече.