EURO-PALL 1200mm x 800mm
ISP2-väsksystemet har konstruerats för Euro-pallstandarden 1 200 mm x 800 mm och kan korsstaplas för att bilda en solid last. Med det metriska ISP2-väsksystemet kan samtliga 64 storlekar blandas på en Euro-pall utan något bortslösat utrymme. Genom att pelarformade balkar används i väskans väggar kan de bära en mycket högre lastpallsstapel än korrugerade lådor. Detta drar fördel av lastutrymme uppåt, som annars skulle gå till spillo. Alla ISP2-väskor har handtag som gör dem snabba att flytta jämfört med konventionella behållare.

 

NATO-PALL 1200mm x 1000mm
ISP2-väsksystemet har konstruerats för NATO-pallstandardstorleken 1 200 mm x 1 000 mm och kan korsstaplas för att bilda en solid last. Genom att pelarformade balkar används i väskans väggar kan de bära en mycket högre lastpallsstapel än korrugerade lådor. Detta drar fördel av lastutrymme uppåt, som annars skulle gå till spillo. Alla ISP2-väskor har handtag som gör dem snabba att flytta jämfört med konventionella behållare.

 

463L MASTER-PALL 2640mm x 2130mm
Militärens logistik har länge förlitat sig på återanvändbara 463-literspallar för att flytta stora laster. Men oordnade och lösa laster kan hota insatser såsom luftlandsättningar av last. Med det rutade staplingsmönstret byggs en tät, stabil last med minimal användning av remmar eller nät. Det övre lagret av väskor, när det korsbinds till lagret under, kan effektivt hålla hela lastens förskjutning under kontroll.