FORMGJUTNA VÄSKOR

PELIS LEGENDARISKA FÖRTRÄFFLIGHETSGARANTI

Peli Products, S.L.U. (”Peli”) garanterar att dess formgjutna produkter inte går sönder eller har produktionsfel under en livstid*. Formgjutna väskor från Peli™ är garanterat vattentäta på 1 meters djup under 30 minuter (IP67), om de har stängts på rätt sätt och har en intakt o-ring på plats, om ingenting annat anges. Så långt lagen medger ansvarar Peli endast för väskan och inte för dess innehåll eller skum. Alla garantianspråk, oavsett deras natur, ogiltigförklaras om väskan har modifierats, skadats eller på något annat sätt ändrats fysiskt, eller utsatts för missbruk, fel användning, försumlighet eller olyckor.

*Livstidsgarantin gäller inte där den är förbjuden enligt lag. 

Fullständig garantiinformation, klicka här

Livstidsgarantin täcker inte rotationsgjutna väskor, AALG-produkter, ryggsäckars tygdel eller tillbehör för smarttelefonsskydd.

_________________________________________________________________________

 

ROTATIONSGJUTNA VÄSKOR

1 ÅRS BEGRÄNSAD PELI-GARANTI FÖR ROTATIONSGJUTNA BEHÅLLARE

Peli Products, S.L.U. (”Peli”) garanterar ursprungsköparen att dess rotationsgjutna behållare inte har materialdefekter och produktionsfel under ett år fr.o.m. inköpsdatum. En dylik garanti täcker inte tillhörande hårdvara, bland annat stängningshårdvara, inskjutbara handtag, hjul och fästen, som Peli garanterar inte har materialdefekter och produktionsfel under en 90-dagarsperiod fr.o.m. inköpsdatum. Så långt lagen medger ansvarar Peli endast för väskan och inte för dess innehåll eller skum.  Alla garantianspråk, oavsett deras natur, ogiltigförklaras om behållaren har modifierats, skadats eller på något annat sätt ändrats fysiskt, eller utsatts för missbruk, fel användning, försumlighet eller olyckor.

Fullständig garantiinformation, klicka här

_________________________________________________________________________

 

LAMPOR

PELIS LEGENDARISKA FÖRTRÄFFLIGHETSGARANTI

Peli Products, S.L.U. garanterar att dess lampor inte går sönder eller har produktionsfel under en livstid*. Den här garantin täcker inte lampor eller batterier. Alla garantianspråk, oavsett deras natur, ogiltigförklaras om ficklampan har modifierats, skadats eller på något annat sätt ändrats fysiskt, eller utsatts för missbruk, fel användning, försumlighet eller olyckor.

*Livstidsgarantin gäller inte där den är förbjuden enligt lag. 

Fullständig garantiinformation, klicka här

Livstidsgarantin täcker inte rotationsgjutna väskor, AALG-produkter, ryggsäckars tygdel eller tillbehör för smarttelefonsskydd.

_________________________________________________________________________

 

R.A.L.S. (terrängbelysningssystem)

1 ÅRS BEGRÄNSAD PELI-GARANTI FÖR AALG-PRODUKTER

Peli Products, S.L.U. garanterar ursprungsköparen att dess AALG-produkter inte har materialdefekter och produktionsfel under 1 år fr.o.m. inköpsdatum.  Alla garantianspråk, oavsett deras natur, ogiltigförklaras om produkten har modifierats eller på något annat sätt ändrats fysiskt, eller utsatts för missbruk, fel användning, försumlighet eller olyckor.

Fullständig garantiinformation, klicka här

_________________________________________________________________________

 

RYGGSÄCKAR

PELIS RYGGSÄCKSGARANTI

Peli Products, S.L.U. (”Peli”) garanterar att dess hårda, formgjutna Peli™-fack (när ryggsäcken har ett sådant) inte går sönder eller har produktionsfel under en livstid*. Formgjutna väskor från Peli är garanterat vattentäta på 1 meters djup under 30 minuter (IP67), om de har stängts på rätt sätt och har en intakt o-ring på plats, om ingenting annat anges. Peli garanterar ursprungsköparen att tygryggsäcken inte har materialdefekter och produktionsfel under ett år fr.o.m. inköpsdatum. Så långt lagen medger ansvarar Peli endast för ryggsäcken och inte för dess innehåll. Alla garantianspråk, oavsett deras natur, ogiltigförklaras om ryggsäcken har modifierats, skadats eller på något annat sätt ändrats fysiskt, eller utsatts för missbruk, fel användning, försumlighet eller olyckor.

*Livstidsgarantin gäller inte där den är förbjuden enligt lag. 

Fullständig garantiinformation, klicka här

Livstidsgarantin täcker inte rotationsgjutna väskor, AALG-produkter, ryggsäckars tygdel eller tillbehör för smarttelefonsskydd.

_________________________________________________________________________

 

KYLARE

PELIS BEGRÄNSADE LIVSTIDS FÖRTRÄFFLIGHETSGARANTI*

Peli Products, S.L.U. garanterar att dess kylare inte går sönder eller har produktionsfel under en livstid*. Så långt lagen medger ansvarar Peli endast för kylaren och inte för dess innehåll. Denna livstidsgaranti täcker inte hjulen, gummifötterna, avtappningsplugg/-tapp, packning, kylartillbehör eller färgblekning som Peli garanterar mot materialdefekter och produktionsfel under en 90-dagarsperiod från inköpsdatum. Peli™-kylare är inte avsedda för lagring eller transport av farliga ämnen. Alla garantianspråk, oavsett deras natur, ogiltigförklaras om kylaren har modifierats, skadats eller på något annat sätt ändrats fysiskt, eller utsatts för missbruk, fel användning, försumlighet eller olyckor.
*Livstidsgarantin gäller inte där den är förbjuden enligt lag.

Klicka här för fullständig garantiinformation 

Livstidsgarantin täcker inte rotationsgjutna väskor, RALS-produkter, ryggsäckars tygdel eller skyddstillbehör för smarttelefoner.

_________________________________________________________________________

 

Smarttelefonskydd
PELIS LEGENDARISKA FÖRTRÄFFLIGHETSGARANTI FÖR SMARTTELEFONSKYDD I PELI VAULT-SERIEN OCH PELI PROTECTOR-SERIEN

Peli Products, S.L.U. (”Peli”) garanterar att dess smarttelefonsskydd i Peli™ Vault-serien och Peli™ Protector-serien inte går sönder eller har material- eller produktionsfel under en livstid*.  Skydd i Peli Vault-serien tål vinddrivet damm och regn om de stängts ordentligt med oskadade pluggar på plats.  Så långt lagen medger: Peli ansvarar endast för skyddet och inte för dess innehåll.  Alla garantianspråk, oavsett deras natur, ogiltigförklaras om produkten har modifierats, skadats eller på något annat sätt ändrats fysiskt, eller utsätts för missbruk, fel användning, försumlighet eller olyckor.
*Livstidsgarantin gäller inte där den är förbjuden enligt lag.
Fullständig garantiinformation, klicka här

Livstidsgarantin täcker inte rotationsgjutna väskor, AALG-produkter, ryggsäckars tygdel eller tillbehör för smarttelefonsskydd.

_________________________________________________________________________

 

Tillbehör för smarttelefonskydd
PELIS 1 ÅRS BEGRÄNSADE GARANTI FÖR TILLBEHÖR FÖR SMARTTELEFONSKYDD I PELI VAULT-SERIEN OCH PELI PROTECTOR-SERIEN

Peli Products, S.L.U. (”Peli”) garanterar att dess tillbehör för smarttelefonsskydd i Peli™ Vault-serien och Peli™ Protector™-serien inte går sönder eller har materialdefekter och produktionsfel under ett år fr.o.m. inköpsdatum. Alla garantianspråk, oavsett deras natur, ogiltigförklaras om produkten har modifierats, skadats eller på något annat sätt ändrats fysiskt, eller utsätts för missbruk, fel användning, försumlighet eller olyckor.
Fullständig garantiinformation, klicka här