SKRZYNIE FORMOWANE WTRYSKOWO

LEGENDARNA GWARANCJA DOSKONAŁOŚCI PELI

Firma Peli Products, S.L.U. („Peli”) udziela na produkty formowane wtryskowo dożywotniej* gwarancji obejmującej uszkodzenia oraz wady wykonania. Skrzynie Peli™ są wodoodporne przy zanurzeniu na głębokość 1 metra (3,3 stopy) przez 30 minut (stopień ochrony IP 67), jeżeli zostały odpowiednio zamknięte i uszczelnione nieuszkodzoną uszczelką typu O-ring, o ile nie zaznaczono inaczej. W zakresie określonym przez prawo odpowiedzialność firmy Peli jest ograniczona do skrzyni i nie obejmuje jej zawartości ani wyposażenia. Wszystkie roszczenia uznaje się za bezzasadne w przypadku zmiany, uszkodzenia lub innej formy fizycznej modyfikacji skrzyni, a także użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, zaniedbania lub wypadku.

*Dożywotnia gwarancja nie ma zastosowania, jeżeli nie jest ono dozwolone przez prawo.

Aby zapoznać się z pełną treścią warunków gwarancji, kliknij tutaj

Gwarancja dożywotnia nie obejmuje skrzyń formowanych rotacyjnie, produktów AALG, części plecaków wykonanych z tkanin oraz futerałów ochronnych na smartfony.

_________________________________________________________________________

 

SKRZYNIE FORMOWANE ROTACYJNIE

ROCZNA OGRANICZONA GWARANCJA NA POJEMNIKI FORMOWANE ROTACYJNIE PELI

Firma Peli Products, S.L.U. („Peli”) gwarantuje pierwszemu nabywcy pojemników formowanych rotacyjnie, że przez okres jednego roku od daty wystawienia faktury pojemniki będą pozbawione wad materiałowych i fabrycznych. Gwarancja nie obejmuje związanego z produktem wyposażenia, w tym zamknięć, chowanych uchwytów, kółek i zamków, na które Peli udziela gwarancji w zakresie wad materiałowych i fabrycznych na okres 90 dni od daty wystawienia faktury. W zakresie określonym przez prawo odpowiedzialność firmy Peli jest ograniczona do skrzyni i nie obejmuje jej zawartości ani wyposażenia. Wszystkie roszczenia uznaje się za bezzasadne w przypadku zmiany, uszkodzenia lub innej formy fizycznej modyfikacji pojemnika, a także użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, zaniedbania lub wypadku.

Aby zapoznać się z pełną treścią warunków gwarancji, kliknij tutaj

_________________________________________________________________________

 

OŚWIETLENIE

LEGENDARNA GWARANCJA DOSKONAŁOŚCI PELI

Firma Peli Products, S.L.U. udziela na produkty oświetleniowe dożywotniej* gwarancji obejmującej uszkodzenia oraz wady wykonania. Niniejsza gwarancja nie obejmuje żarówek i baterii. Wszystkie roszczenia uznaje się za bezzasadne w przypadku zmiany, uszkodzenia lub innej formy fizycznej modyfikacji oświetlenia, a także użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, zaniedbania lub wypadku.

*Dożywotnia gwarancja nie ma zastosowania, jeżeli nie jest ono dozwolone przez prawo.

Aby zapoznać się z pełną treścią warunków gwarancji, kliknij tutaj

Gwarancja dożywotnia nie obejmuje skrzyń formowanych rotacyjnie, produktów AALG, części plecaków wykonanych z tkanin oraz futerałów ochronnych na smartfony.

_________________________________________________________________________

 

SYSTEMY OŚWIETLENIA POLA AKCJI

ROCZNA OGRANICZONA GWARANCJA PELI NA PRODUKTY AALG

Peli Products, S.L.U. udziela pierwszemu nabywcy produktów AALG gwarancji na uszkodzenia w zakresie wad materiałowych i fabrycznych na okres 1 roku od daty zakupu. Wszystkie roszczenia uznaje się za bezzasadne w przypadku zmiany lub innej formy fizycznej modyfikacji produktu, a także użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, zaniedbania lub wypadku.

Aby zapoznać się z pełną treścią warunków gwarancji, kliknij tutaj

_________________________________________________________________________

 

PLECAKI

GWARANCJA NA PLECAKI PELI

Firma Peli Products, S.L.U. („Peli”) udziela na  pojemnik formowany wtryskowo Peli™ (o ile jest przewidziany) dożywotniej* gwarancji obejmującej uszkodzenia oraz wady wykonania. Skrzynie Peli są wodoodporne przy zanurzeniu na głębokość 1 metra (3,3 stopy) przez 30 minut (stopień ochrony IP 67), jeżeli zostały odpowiednio zamknięte i uszczelnione za pomocą nieuszkodzonej uszczelki typu O-ring, o ile nie zaznaczono inaczej. Peli gwarantuje pierwszemu nabywcy plecaka, że przez okres jednego roku od daty wystawienia faktury tkanina plecaka będzie pozbawiona wad materiałowych i fabrycznych. W zakresie określonym przez prawo odpowiedzialność firmy Peli jest ograniczona do plecaka z wyłączeniem jego zawartości. Wszystkie roszczenia uznaje się za bezzasadne w przypadku zmiany, uszkodzenia lub innej formy fizycznej modyfikacji plecaka, a także użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, zaniedbania lub wypadku.

*Dożywotnia gwarancja nie ma zastosowania, jeżeli nie jest ono dozwolone przez prawo. 

Aby zapoznać się z pełną treścią warunków gwarancji, kliknij tutaj

Gwarancja dożywotnia nie obejmuje skrzyń formowanych rotacyjnie, produktów AALG, części plecaków wykonanych z tkanin oraz futerałów ochronnych na smartfony.

_________________________________________________________________________

 

POJEMNIKI TERMICZNE

OGRANICZONA DOŻYWOTNIA* GWARANCJA DOSKONAŁOŚCI PELI
Firma Peli Products, S.L.U. udziela na pojemniki termiczne dożywotniej* gwarancji obejmującej uszkodzenia oraz wady wykonania. W zakresie określonym przez prawo odpowiedzialność firmy Peli jest ograniczona do pojemnika termicznego z wyłączeniem jego zawartości. Niniejsza dożywotnia gwarancja nie obejmuje kółek, gumowych nóżek, otworu/zaworu spustowego, uszczelki, akcesoriów lub blaknięcia koloru, które podlegają gwarancji Peli obejmującej uszkodzenia oraz wady wykonania przez okres 90 dni od daty zakupu. Pojemniki termiczne Peli™ nie są przeznaczone do przechowywania i transportu substancji niebezpiecznych. Wszystkie roszczenia uznaje się za bezzasadne w przypadku zmiany, uszkodzenia lub innej formy fizycznej modyfikacji pojemnika termicznego, a także użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, zaniedbania lub wypadku.
*Dożywotnia gwarancja nie ma zastosowania, jeżeli nie jest ona dozwolona przez prawo.

Pełną wersję gwarancji można znaleźć tutaj

Dożywotnia gwarancja nie obejmuje pojemników formowanych rotacyjnie, produktów typu RALS, części plecaków wykonanych z tkanin ani futerałów na smartfony.

_________________________________________________________________________

 

Futerały na smartfony
LEGENDARNA GWARANCJA DOSKONAŁOŚCI PELI NA FUTERAŁY OCHRONNE PELI SERII Peli™ VAULT ORAZ PELI PROTECTOR DO SMARTFONÓW

Peli Products, S.L.U („Peli”) udziela dożywotniej* gwarancji na futerały ochronne serii™ Vault oraz™ Protector do smartfonów w zakresie uszkodzeń lub wad materiałowych i fabrycznych.  Po odpowiednim zamontowaniu (bez uszkodzenia zatyczek) futerały Peli serii Vault zapewniają ochronę przed przenoszonym przez wiatr pyłem i deszczem.  W zakresie określonym przez prawo: Zakres odpowiedzialności firmy Peli jest ograniczony do futerału jako takiego i nie obejmuje jego zawartości.  Wszystkie roszczenia uznaje się za bezzasadne w przypadku zmiany, uszkodzenia lub innej formy fizycznej modyfikacji produktu, a także użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, zaniedbania lub wypadku.
*Dożywotnia gwarancja nie ma zastosowania, jeżeli nie jest ona dozwolona przez prawo.
Aby zapoznać się z pełną treścią warunków gwarancji, kliknij tutaj

Gwarancja dożywotnia nie obejmuje skrzyń formowanych rotacyjnie, produktów AALG, części plecaków wykonanych z tkanin oraz futerałów ochronnych na smartfony.

_________________________________________________________________________

 

Futerały na smartfony
ROCZNA OGRANICZONA GWARANCJA PELI NA FUTERAŁY OCHRONNE PELI SERII Peli™ VAULT ORAZ PELI PROTECTOR DO SMARTFONÓW

Peli Products, S.L.U („Peli”) gwarantuje pierwszemu nabywcy futerałów ochronnych serii™ Vault oraz™ Protector do smartfonów, że przez okres jednego roku od daty zakupu futerały będą pozbawione wad materiałowych i fabrycznych. Wszystkie roszczenia uznaje się za bezzasadne w przypadku zmiany, uszkodzenia lub innej formy fizycznej modyfikacji produktu, a także użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, zaniedbania lub wypadku.
Aby zapoznać się z pełną treścią warunków gwarancji, kliknij tutaj