BEZPIECZEŃSTWO BATERII

OSTRZEŻENIE: NALEŻY UŻYWAĆ BATERII I PRZECHOWYWAĆ JE W ODPOWIEDNI SPOSÓB, ABY UNIKNĄĆ ZRANIENIA LUB USZKODZEŃ

 

BATERIE MOGĄ STANOWIĆ ZAGROŻENIE!

Większość problemów związanych z bateriami wynika z ich nieprawidłowego użytkowania, zwłaszcza ze stosowania uszkodzonych lub podrabianych baterii. Prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami, aby uniknąć poważnego zranienia ciała i/lub uszkodzenia urządzeń.

Baterie alkaliczne

 • Prosimy pamiętać, że w przypadku latarek posiadających certyfikaty bezpieczeństwa dotyczące niebezpiecznych lokalizacji związanych z obecnością materiałów wybuchowych, certyfikaty te obowiązują tylko dla określonego producenta baterii i, tam gdzie ma to zastosowanie, dla marek, których nazwy podano na latarce lub w instrukcjach obsługi dołączanych do latarki. Zastosowanie baterii innej technologii może zmniejszyć wydajność latarki oraz spowoduje utratę ważności certyfikatu bezpieczeństwa.
 • Zawsze należy czytać zalecenia producenta baterii, aby właściwie dobrać technologię/markę baterii przed ich wykorzystaniem w latarce.
 • Wymieniać wszystkie baterie jednocześnie. Nie używać jednocześnie baterii różnych marek ani starych i nowych baterii. Zawsze wkładać baterie w sposób prawidłowy, zgodnie z biegunowością (+ i -) zaznaczoną na baterii i urządzeniu.
 • Nie wymieniać baterii w niebezpiecznym miejscu.
 • Wyjmować baterie z urządzenia, jeśli nie będzie ono używane przez dłuższy okres czasu.

 

Baterie litowe

 • Stosować tylko baterie firmy Panasonic™, Energizer™, Duracell™ lub Sanyo™.
 • Nie stosować jednocześnie starych i nowych baterii ani baterii różnych typów/marek.
 • Wymienić wszystkie baterie jednocześnie.
 • Nie otwierać baterii.
 • Nie wyrzucać baterii do ognia.
 • Nie rozgrzewać do temperatury przekraczającej 75°C.
 • Nie narażać baterii na działanie wody.
 • Nie ładować ponownie.
 • Wkładać baterie w sposób prawidłowy, zgodnie z biegunowością (+ i -) zaznaczoną na baterii i urządzeniu.

 

Akumulatory

 • Certyfikaty bezpieczeństwa dotyczące niebezpiecznych lokalizacji związanych z obecnością materiałów wybuchowych obowiązują tylko dla akumulatora Peli dostarczonego razem z latarką.
 • Podczas wymiany baterii należy stosować wyłącznie certyfikowany akumulator Peli, przeznaczony dla danego modelu latarki. Zastosowanie innego akumulatora spowoduje utratę ważności certyfikatu bezpieczeństwa.
 • Urządzenie należy ładować tylko w bezpiecznych miejscach.
 • Urządzenie należy ładować tylko przy użyciu ładowarki firmy Peli dostarczonej wraz z urządzeniem.
 • Urządzenie należy ładować i obsługiwać w temperaturach podanych w poniższej tabeli.
typ akumulatora temperatura ładowania temperatura podczas pracy
kwasowo-ołowiowy od -20°C do 50°C od -20°C do 50°C
Ni-MH od 0°C do 45°C od -20°C do 65°C
Litowo-jonowy od 0°C do 45°C od -20°C do 60°C
 • Nie ładować, gdy w urządzeniu znajdują się baterie alkaliczne. Takie próby mogą prowadzić do powstawania gazu lub wytwarzania ciepła, a w rezultacie do jego wydzielania, wybuchu lub też spowodowania pożaru.
 • Głębokie rozładowanie akumulatora może spowodować wydzielanie potencjalnie niebezpiecznych gazów i elektrolitów.
 • Zaleca się kondycjonowanie akumulatorów co 3 miesiące. W przeciwnym razie żywotność akumulatorów ulegnie skróceniu. Pozostawienie produktu nieużywanego przez dłuższy czas powoduje skrócenie żywotności akumulatorów. Odłączenie ładowarki od produktu przed aktywacją wskaźnika „READY” spowoduje niepełne naładowanie akumulatora.