Słowniczek terminów

Kandela: Jednostka miary światłości światła emitowanego w danym kierunku.

Luks: Jednostka miary natężenia oświetlenia w układzie SI równa ilości światła wypromieniowanego w kąt bryłowy przez źródło światła o światłości jednej kandeli emitowanego z taką samą intensywnością we wszystkich kierunkach.

Lumen: Jednostka miary ilości światła emitowanego przez źródło światła. Liczba lumenów określa „strumień świetlny” rozumiany jako energia o częstotliwości z zakresu światła widzialnego.

Sfera całkująca: Sfera całkująca to przyrząd pomiarowy z wejściem przyjmującym wszystkie ukierunkowane strumienie świetlne z badanego źródła światła lub mogący otoczyć źródło jako takie. Ściany sfery powinny mieć właściwości silnie rozpraszające o dużym współczynniku odbicia (>80%), a spektroradiometr powinien być chroniony przed bezpośrednim oświetleniem z badanego źródła za pomocą systemu przegród.

IP (stopień ochrony): Stopień ochrony IP określa skuteczność ochrony przed czynnikami zewnętrznymi. Symbol stopnia ochrony zwykle składa się z liter IP i dwóch cyfr (IPXX). Pierwsza cyfra odpowiada stopniowi zabezpieczenia przed ciałami stałymi (np. pyłem), a druga cyfra – przed wnikaniem cieczy (wody). W przypadku stopnia ochrony IP 54 cyfra 5 odpowiada zabezpieczeniu przed ciałami stałymi, a cyfra 4 – przed wnikaniem cieczy.

Możliwość ładowania: Oznacza latarkę wyposażoną w akumulatory i ładowarkę. Takie modele są oznaczone odpowiednią ikoną.