Kryteria ANSI

Strumień świetlny to całkowity strumień świetlny emitowany przez źródło światła. Określa się go jako całkowitą ilość wyemitowanej energii świetlnej obliczoną poprzez całkowanie w całym obszarze kąta promieniowania przenośnego źródła światła. Strumień świetlny w tej normie jest wyrażany w lumenach.

Czas świecenia jest definiowany jako przedział czasu od zaświecenia źródła światła (przy początkowym strumieniu świetlnym zmierzonym 30 sekund po pierwszym zaświeceniu źródła) przy użyciu nowych baterii do czasu spadku wartości strumienia do 10% wartości początkowej.

Zasięg świecenia jest definiowany jako odległość od źródła światła, przy której natężenie oświetlenia emitowanego promienia świetlnego wynosi 0,25 luksa (jest to natężenie odpowiadające w przybliżeniu światłu emitowanemu przez Księżyc w pełni na otwartym terenie w pogodną noc).

Światłość maksymalna to maksymalne natężenie światła emitowanego zazwyczaj wzdłuż osi centralnej stożka światła. Jednostką światłości maksymalnej jest kandela. Wartość światłości nie zmienia się w zależności od odległości. 

Wodoodporność – stopień ochrony IPX4: ochrona przed kroplami padającymi pod dowolnym kątem, ze wszystkich stron (deszcz).

Wodoszczelność – stopień ochrony IPX7: wniknięcie do wnętrza ilości wody powodującej szkody nie powinno być możliwe, jeśli urządzenie zostanie zanurzone w wodzie na krótki czas przy normalnym ciśnieniu.

Odporność na zanurzenie – stopień ochrony IPX8:  wniknięcie do wnętrza ilości wody powodującej szkody nie powinno być możliwe, jeśli urządzenie zostanie zanurzone w wodzie przez długi czas w warunkach określonych przez producenta, które muszą być bardziej surowe niż w przypadku stopnia ochrony IPX7.