קריטריונים של ANSI

פלט אור הנו השטף האורי הכולל. זוהי הכמות הכוללת של מכלול אנרגיית האור הנפלטת, כפי שנמדדה על ידי שילוב הפלט בכל הזוויות של מקור האור הנייד. פלט האור בתקן זה מצוין ביחידות לומן.

זמן ריצה מוגדר כמשך הזמן החל מערך פלט האור הראשוני - שמוגדר כ-30 שניות לאחר המועד שבו ההתקן הופעל לראשונה - באמצעות סוללות חדשות, ועד שפלט האור מגיע ל-10% מהערך הראשוני.

מרחק אלומה מוגדר כמרחק מההתקן שבו אלומת האור היא 0.25 לוקס (0.25 לוקס שווה פחות או יותר לאור שנפלט מירח מלא "בלילה בהיר בשדה פתוח").

עוצמת שיא של אלומה הנה עוצמת האור המרבית שבדרך כלל נמצאת לאורך הציר המרכזי של חרוט אור. הערך מצוין בקנדלה ואינו משתנה עם המרחק. 

עמיד למים – IPX4 התזה של מים על ההתקן מכיוון כלשהו לא תגרום לנזק.

עמיד למים – IPX7 – כניסת מים בכמויות מזיקות לא תתאפשר כאשר המארז נטבל זמנית במים בתנאים תקניים של לחץ ומשך זמן.

ניתן לטבילה – IPX8 – כניסת מים בכמויות מזיקות לא תתאפשר כאשר המארז נטבל באופן רציף במים בתנאים שיצוינו על ידי היצרן, אך שמחמירים יותר מאלה של IPX7.