מארזים בהזרקת פלסטיק

האחריות למצוינות האגדתית של PELI
Peli Products, S.L.U.‎‏ (“Peli”) מספקת אחריות לכל החיים* על מוצריה המיוצרים בהזרקת פלסטיק, כנגד שבירה או פגמים בייצור. המארזים בהזרקת פלסטיק של Peli™‎ מגיעים עם אחריות לאטימה מפני מים עד לעומק של מטר אחד (3.3 רגל) למשך 30 דקות (IP 67), אם הם סגורים כהלכה וכוללים טבעת O ללא פגמים, אלא אם כן צוין אחרת. במידה המותרת על פי חוק, החבות של Peli מוגבלת למארז, ולא לתכולתו או לספוג. כל תביעות האחריות מכל סוג בטלות ומבוטלות במקרה שנעשו שינויים כלשהם במארז, המארז ניזוק או שונה מבחינה פיזית, או שנחשף להתעללות, לשימוש לרעה, להזנחה או לתאונה.
*אחריות לכל החיים אינה חלה במקומות שהדבר אסור לפי חוק.
לקבלת פרטי אחריות מלאים לחץ כאן

אחריות לכל החיים אינה מכסה מארזים שמיוצרים בדיפוס סיבובי, מוצרי AALG, חלקי בד של תיקי גב או אביזרי כיסוי לטלפונים חכמים.

מארזים שמיוצרים בדיפוס סיבובי

אחריות מוגבלת של PELI לשנה אחת על מיכלים בטכנולוגיית דיפוס סיבובי
Peli Products, S.L.U.‎‏ (“Peli”) אחראית בפני הרוכש המקורי של המיכלים המיוצרים על ידה בדיפוס סיבובי, שמיכלים אלה יהיו נטולי פגמים בחומרים ובייצור למשך תקופה של שנה מתאריך החשבונית. אחריות זו אינה מכסה רכיבי חיבור נלווים, לרבות רכיבי סגירה, ידיות נפתחות, גלגלים ומהדקים, עליהם Peli אחראית כנגד פגמים בחומרים ובייצור למשך תקופה של 90 יום מתאריך החשבונית. במידה המותרת על פי חוק, החבות של Peli מוגבלת למארז, ולא לתכולתו או לספוג. כל תביעות האחריות מכל סוג בטלות ומבוטלות במקרה שנעשו שינויים כלשהם במיכל, המיכל ניזוק או שונה מבחינה פיזית, או שנחשף להתעללות, לשימוש לרעה, להזנחה או לתאונה.
לקבלת פרטי אחריות מלאים לחץ כאן

גופי תאורה

האחריות למצוינות האגדתית של PELI
Peli Products, S.L.U.‎‏ (“Peli”) מספקת אחריות לכל החיים* על גופי התאורהשלה, כנגד שבירה או פגמים בייצור. אחריות זו אינה מכסה את הנורה או הסוללות. כל תביעות האחריות מכל סוג בטלות ומבוטלות במקרה שנעשו שינויים כלשהם בגוף התאורה, גוף התאורה ניזוק או שונה מבחינה פיזית, או שנחשף להתעללות, לשימוש לרעה, להזנחה או לתאונה.
*אחריות לכל החיים אינה חלה במקומות שהדבר אסור לפי חוק.
לקבלת פרטי אחריות מלאים לחץ כאן

אחריות לכל החיים אינה מכסה מארזים שמיוצרים בדיפוס סיבובי, מוצרי AALG, חלקי בד של תיקי גב או אביזרי כיסוי לטלפונים חכמים.

מערכות תאורה לאזורים מרוחקים

אחריות מוגבלת של PELI לשנה אחת על מוצרי AALG
Peli Products, S.L.U.‎‏ (“Peli”) אחראית בפני הרוכש המקורי של מוצרי AALG המיוצרים על ידה, מפני פגמים בחומרים ובייצור למשך תקופה של שנה מתאריך הרכישה. כל תביעות האחריות מכל סוג בטלות ומבוטלות במקרה שנעשו שינויים כלשהם במוצר, המוצר שונה מבחינה פיזית, או שנחשף להתעללות, לשימוש לרעה, להזנחה או לתאונה.
לקבלת פרטי אחריות מלאים לחץ כאן

תיקי גב

האחריות של PELI לתיקי גב
Peli Products, S.L.U.‎‏ (“Peli”) מספקת אחריות לכל החיים* על תא המארז הקשיח המיוצר בהזרקת פלסטיק (אם כלול), כנגד שבירה או פגמים בייצור. המארזים בהזרקת פלסטיק של Peli מגיעים עם אחריות לאטימה מפני מים עד לעומק של מטר אחד (3.3 רגל) למשך 30 דקות (IP 67), אם הם סגורים כהלכה וכוללים טבעת O ללא פגמים, אלא אם כן צוין אחרת. Peli אחראית בפני הרוכש המקורי שתיקי הגב העשויים מבד, יהיו נטולי פגמים בחומרים ובייצור למשך תקופה של שנה מתאריך החשבונית. במידה המותרת על פי חוק, החבות של Peli מוגבלת לתיק הגב, ולא לתכולתו. כל תביעות האחריות מכל סוג בטלות ומבוטלות במקרה שנעשו שינויים כלשהם בתיק הגב, תיק הגב ניזוק או שונה מבחינה פיזית, או שנחשף להתעללות, לשימוש לרעה, להזנחה או לתאונה.
*אחריות לכל החיים אינה חלה במקומות שהדבר אסור לפי חוק.
לקבלת פרטי אחריות מלאים לחץ כאן

אחריות לכל החיים אינה מכסה מארזים שמיוצרים בדיפוס סיבובי, מוצרי AALG, חלקי בד של תיקי גב או אביזרי כיסוי לטלפונים חכמים.

צידניות
אחריות מוגבלת לכל החיים* של PELI למצוינות
Peli Products, S.L.U. מספקת אחריות לכל החיים* על הצידניות שלה, כנגד שבירה או פגמים בייצור. במידה המותרת על פי חוק, החבות של Peli מוגבלת לצידנית, ולא לתכולתה. אחריות לכל החיים זו אינה מכסה את הגלגלים, רגליות גומי, שסתום/ברז ניקוז, אטם, אביזרי צידנית או דהיית צבע, עליהם Peli אחראית כנגד פגמים בחומרים ובייצור למשך תקופה של 90 יום מתאריך הרכישה. הצידניות של Peli™ לא נועדו לאחסון או להובלה של חומרים מסוכנים. כל תביעות האחריות מכל סוג בטלות ומבוטלות במקרה שנעשו שינויים כלשהם בצידנית, הצידנית ניזוקה או שונתה מבחינה פיזית, או שנחשפה להתעללות, לשימוש לרעה, לרשלנות או לתאונה.
*אחריות לכל החיים אינה חלה במקומות שהדבר אסור לפי חוק.
לקבלת פרטי אחריות מלאים לחץ כאן

אחריות לכל החיים אינה מכסה מארזים שמיוצרים בדיפוס סיבובי, מוצרי RALS, חלקי בד של תיקי גב או אביזרי כיסוי לטלפונים חכמים.

כיסויים לטלפונים חכמים
האחריות למצוינות האגדתית של PELI עבור כיסויים לטלפונים חכמים מסדרת PELI VAULT ומסדרת PELI PROTECTOR

Peli Products, S.L.U.‎‏ ("Peli") מספקת אחריות לכל החיים* על הכיסויים לטלפונים חכמים מסדרת Peli™ Vault ומסדרת Peli™ Protector, כנגד שבירה או פגמים בחומרים ובייצור.  הכיסויים מסדרת Peli Vault עמידים בפני אבק נישא ברוח וגשם, אם הם סגורים כהלכה באמצעות פקקים תקינים.  במידה המותרת על פי חוק: החבות של Peli מוגבלת לכיסוי, ולא לתכולתו.  כל תביעות האחריות מכל סוג בטלות ומבוטלות במקרה שנעשו שינויים כלשהם במוצר, המוצר ניזוק או שונה מבחינה פיזית, או שנחשף להתעללות, לשימוש לרעה, להזנחה או לתאונה.
*אחריות לכל החיים אינה חלה במקומות שהדבר אסור לפי חוק.
לקבלת פרטי אחריות מלאים לחץ כאן

אחריות לכל החיים אינה מכסה מארזים שמיוצרים בדיפוס סיבובי, מוצרי AALG, חלקי בד של תיקי גב או אביזרי כיסוי לטלפונים חכמים.

אביזרי כיסוי לטלפונים חכמים
אחריות מוגבלת של PELI לשנה אחת, עבור אביזרי כיסוי לטלפונים חכמים מסדרת PELI VAULT ומסדרת PELI PROTECTOR

Peli Products, S.L.U.‎‏ (“Peli”) אחראית בפני הרוכש המקורי של אביזרי הכיסוי לטלפונים חכמים מסדרת Peli™ Vault ומסדרת Peli™ Protector, שהאביזרים יהיו נטולי פגמים בחומרים ובייצור למשך תקופה של שנה מתאריך הרכישה. כל תביעות האחריות מכל סוג בטלות ומבוטלות במקרה שנעשו שינויים כלשהם במוצר, המוצר ניזוק או שונה מבחינה פיזית, או שנחשף להתעללות, לשימוש לרעה, להזנחה או לתאונה.
לקבלת פרטי אחריות מלאים לחץ כאן