מארזים קטנים

מושלמים לציוד ולמכשירים קטנים, אך עדיין בעלי התכונות שמצויות במארזים גדולים: מבנה שרף HPX™‎ חזק, שסתום Vortex™‎ ומנעולי 'לחץ ומשוך'.