מילון מונחים

קנדלה: יחידת מידה של עוצמת אור שנפלט על ידי מקור אור בכיוון מסוים.

לוקס: יחידת השטף האורי במערכת הבינלאומית, שווה לכמות האור שנפלטת דרך זווית מוצקה על ידי מקור של עוצמת קנדלה אחת שקורנת באופן שווה בכל הכיוונים.

לומן: יחידת מידה של כמות הבהירות שמגיעה ממקור אור. יחידות לומן מגדירות "שטף אורי", שהנה האנרגיה בטווח התדרים שאנו קולטים כאור.

ספרה משלבת: ספרה משלבת הנה התקן מדידה עם פתח כניסה שיכול לקבל את כל פלט האור המכוון של התקן נבדק, או מסוגל להקיף באופן מלא את ההתקן עצמו. קירות הספרה צריכים להיות מפוזרים מאוד עם השתקפות גבוהה (יותר מ-80%) והספקטרורדיאומטר חייב להיות מוגן משדה הראייה הישיר של ההתקן הנבדק באמצעות מערכת ויסות.

IP (הגנה מפני חדירה): דירוגי הגנה מפני חדירה (IP) מציינים את ההגנה הסביבתית ששטח סגור מספק. דירוג ה-IP בדרך כלל כולל שני מספרים (IPXX). המספר הראשון מייצג הגנה מפני עצמים או חומרים מוצקים (אבק), בעוד המספר השני מייצג הגנה מפני נוזלים (מים). כאשר דירוג ה-IP הנו IP 54, המספר 5 מייצג את רמת ההגנה מפני עצמים מוצגים והמספר 4 מייצג את רמת ההגנה מפני נוזלים.

נטען: מציין פנס שמכיל סוללות נטענות ותחנת טעינה. על גבי דגמים אלה מוצג סמל הטעינה החוזרת.