Речник на термините

Кандела: Единица за измерване на интензитета на светлината, излъчвана от светлинен източник в конкретна посока.

Лукс: Единица за светлинен поток в международната система, равна на сумата на светлината, излъчена през пространствен ъгъл от източник на една кандела интензитет, излъчващ еднакво във всички посоки.

Лумен:  Единица за измерване на количеството яркост, идващо от източник на светлина. Луменът дефинира "светлинен поток", който е енергия в рамките на диапазона на честоти, които ние възприемаме като светлина.

Интегрираща сфера: Интегрираща сфера е устройство за измерване с входен порт, който може да приеме цялата насочена светлина на устройството по време на изпитването, или която може изцяло да обхване самото устройство. Стените на сферата трябва да бъдат силно дифузни с висока отразяваща способност (>80 %) и спектрорадиометърът следва да бъде защитен от пряк изглед към изпитваното устройство с преградна система.

IP (Защита от проникване): Характеристиките на защитата от проникване (IP) определят защитата от околната среда, осигурена от обвивката. IP рейтингът обикновено има две цифри (IPXX). Първата цифра представлява защита от твърди предмети или материали (прах), докато втората цифра представлява защита от течности (вода). С IP рейтинг IP 54, цифрата 5 описва нивото на защита от твърди предмети, а цифрата 4 описва нивото на защита от течности.

Презареждащ се: Обозначава фенер, съдържащ презареждащи батерии и станция за зареждане. Тези модели са показани с икона за презареждане.