1ОЦЕНКА 

— Продуктови спецификации
     Нужди на клиентите по отношение на
     производителността
     Военни спецификации
— Интерфейс на продукта и точки за достъп
— Изисквания за стабилност, при удар и
    изпускане
— Околна среда и полеви условия
— Изисквания за клапите за регулиране на
    налягането

 

 

 

 

 

 

2ТЕХНИЧЕСКИ ДИЗАЙН И ПРОЕКТИРАНЕ

— CAD, 2D оформление и здрави модели
— Картографиране на силата на гравитацията
    и крива на поглъщането на ударите
— Проектиране на инструментална
    екипировка
— Дизайн на опората и поставката на
    оборудването
— Изолацията на частите и планиране на
    пространството на елемента, подложен на
    въздействие
— Оптимизация на употребата и
    експлоатацията
— Анализ на околната среда

 

 

 

 

 

 

3ПРОТОТИПИ/ПЪРВИ АРТИКУЛИ И ИЗПИТВАНЕ

— Смекчаване на ударите и вибрациите
— Устойчивост при потапяне и дъжд
— Изпитване на устойчивостта на срязване
— Проникване на частици прах
— Сила на гравитацията при изпускане от
    определени височини
— Екстремни температурни отклонения
— Международни и европейски военни стандарти

 

 

 

 

 

 

4 ПРОИЗВОДСТВО И ИНТЕГРАЦИЯ  

— Части и аксесоари с гаранция
     Проектирани съгласно спецификациите за
     производителност
— Интегриране на части и аксесоари на
     клиента
     За функционалните спецификации
— Изпитване от контрола върху качеството и
    инспекция
— Проверки на място от държавни органи
— Навременна доставка
— Текуща техническа поддръжка