1EVALUARE 

— Specificaţii produs
     Necesităţi de performanţă ale clientului
     Specificaţii militare
— Interfaţă şi puncte de acces la produs
— Cerinţe legate de stabilitate, impact şi cădere
— Condiţii de mediu şi de teren
— Cerinţe presiune de aerisire

 

 

 

 

 

 

2DESIGN ŞI PROIECTARE

— CAD, prezentare 2D şi modele solide
— Mapare forţă gravitaţională şi curbă de
    amortizare aplicată
— Design uzinare
— Design suport şi susţinere echipamente
— Planificare izolare piese şi spaţiu de balansare
— Optimizare utilizare şi funcţionare
— Analiză de mediu

 

 

 

 

 

 

3PROTOTIPURI/
PRIMELE ARTICOLE ŞI TESTARE

— Amortizare şocuri şi vibraţii
— Rezistenţă la scufundare şi ploaie
— Testare forţă de forfecare
— Pătrundere particule de praf
— Forţă gravitaţională la înălţimi de cădere
    specificate
— Toleranţe la temperaturi extreme
— Standarde militare internaţionale şi europene

 

 

 

 

 

 

4FABRICAŢIE ŞI INTEGRARE  

— Piese şi accesorii cu garanţie
    Proiectate conform specificaţiilor de
    performanţă
— Integrare a pieselor şi accesoriilor clientului
     Conform specificaţiilor funcţionale
— Testare şi inspectare a procesului de control
    al calităţii
— Inspecţie guvernamentală la punctul de lucru
— Livrare la timp
— Asistenţă tehnică permanentă