1DEĞERLENDİRME 

— Ürün Spesifikasyonları
     Müşteri Performans İhtiyaçları
     Askeri Spesifikasyonlar
— Ürün Arabirimi ve Erişim Noktaları
— Stabilite, Darbe ve Düşme Gereksinimleri
— Çevre ve Alan Koşulları
— Havalandırma Basıncı Gereksinimleri

 

 

 

 

 

 

2TASARIM VE MÜHENDİSLİKG

— CAD, 2D Düzen ve Katı Modeller
— G-Kuvveti Eşleme ve Uygulamalı Tamponlama
    Eğrisi
— Alet Tasarımı
— Ekipman Destek ve Beşik Tasarımı
— Parça Yalıtım ve Hareket Alanı Planlama
— Kullanım ve Operasyon Optimizasyonu
— Çevresel Analiz

 

 

 

 

 

 

3PROTOTİPLER/İLK MADDELER VE TEST

— Şok ve Titreşim Azaltma
— Daldırma ve Yağmur Direnci
— Kesme Kuvveti Testi
— Toz Parçacık Girişi
— Belirli Düşme Yüksekliğinde G-Kuvveti
— Aşırı Sıcaklık Toleransları
— Uuslararası ve Avrupa Askeri Standartları

 

 

 

 

 

 

4İMALAT VE ENTEGRASYON  

— Garantili Parçalar ve Aksesuarlar
    Performans Spesifikasyonlarına göre
    Tasarlamıştır
— Müşteri Parçaları ve Aksesuarların
    Entegrasyonu
    İşlevsel Spesifikasyonlara Uygun Olarak
— Kalite Kontrol Testi ve Muayene
— Yerinde Resmi Muayene
— Zamanında Teslimat
— Sürekli Teknik Destek