1ARVIOINTI 

– Tuotteen tekniset tiedot
   Asiakkaan suorituskykyvaatimukset
   Armeijan tekniset tiedot
– Tuoteliittymä ja liityntäpisteet
– Stabiilius, iskun- ja pudotuksenkestävyys
– Ympäristö- ja kenttäolosuhteet
– Huohotinpaine

 

 

 

 

 

 

2RAKENNE JA SUUNNITTELU

– CAD, 2D-piirustus ja kappalemallinnus
– G-voiman määritys ja käytetty vaimennuskäyrä
– Työstön suunnittelu
– Laitteen tukeminen ja alustan rakenne
– Osien eristys ja sisätilan suunnittelu
– Käytön ja toiminnan optimointi
– Ympäristöolosuhteiden analysointi

 

 

 

 

 

 

3 PROTOTYYPIT / ENSIMMÄISET ARTIKKELIT JA TESTAUS

– Iskun- ja tärinänvaimennus
– Tiiviys upoksissa ja sateella
– Leikkausvoimatesti
– Pölyhiukkasten tunkeutuminen
– G-voima määritetyillä pudotuskorkeuksilla
– Äärilämpötilojen vaihteluväli
– Kansainväliset ja eurooppalaiset sotilasstandardit

 

 

 

 

 

 

4VALMISTUS JA INTEGROINTI  

– Osilla ja lisävarusteilla takuu
   Suunniteltu vastaamaan teknisiä
   suorituskykytietoja
– Asiakasyrityksen osien ja lisävarusteiden
   integrointi
   Tekniset toimintatiedot perusteena
– Laatu varmistetaan testeillä ja tarkastuksilla
– Viranomaistarkastus paikan päällä
– Toimitus aikataulussa
– Toimitus aikataulussa