1OCENA 

– Wymagania techniczne dla produktów
   Wymagania klienta dotyczące niezawodności
   Wojskowe wymagania techniczne
– Sprzęg i punkty dostępowe produktu
– Wymagania dotyczące stabilności, odporności na
   uderzenia i upadki
– Warunki środowiskowe i robocze
– Wymagania dotyczące odpowietrzania i ciśnienia

 

 

 

 

 

 

2PROJEKT I KONSTRUKCJA

– Programy CAD, modelowanie 2D i modele
   bryłowe
– Badanie rozkładu siły ciążenia i wybranych
   zabezpieczeń przeciwwstrząsowych
– Projekt oprzyrządowania
– Projekt podkładów i przegródek na sprzęt
– Planowanie sposobu oddzielenia części i
   przestrzeni umożliwiającej kołysanie
– Optymalizacja użycia i obsługi
– Analiza środowiskowa

 

 

 

 

 

 

3PROTOTYPY/
PIERWSZE EGZEMPLARZE I TESTOWANIE

– Badanie tłumienia wstrząsów i drgań
– Badanie odporności na zanurzenie i deszcz
– Badanie siły ścinającej
– Badanie odporności na wnikanie drobin pyłu
– Badanie przyspieszenia przy upadkach z
   wysokości
– Ekstremalne zakresy temperatur
– Międzynarodowe i europejskie normy wojskowe

 

 

 

 

 

 

4PRODUKCJA I INTEGRACJA  

– Objęte gwarancją części i osprzęt
   wytworzone zgodnie z wymaganiami
   dotyczącymi niezawodności
– Zintegrowanie z częściami i osprzętem klienta
   zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi
– Badania i przeglądy w ramach kontroli jakości
– Kontrola przedstawicieli władz na terenie
   zakładu
– Punktualne dostawy
– Bieżące wsparcie techniczne