Strefy 0 i 1

Certyfikat ATEX
Latarki z bogatej oferty Peli do zastosowania w strefach 0 i 1 spełniają najwyższe normy określone przez dyrektywę ATEX oraz wymagania Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC). Zaprojektowane z myślą o wykorzystaniu w obszarach niebezpiecznych latarki posiadają atesty potwierdzające ich bezpieczeństwo w różnych niebezpiecznych sytuacjach. Dzięki temu pracownicy przemysłu farmaceutycznego, strażacy i ratownicy, osoby pracujące z niebezpiecznymi materiałami oraz wykonujące inne zawody obarczone wysokim ryzykiem mogą na nich polegać.