WSZYSTKO NA TEMAT DYREKTYWY ATEX 2014/34/UE

PRACA W OBSZARZE NIEBEZPIECZNYM TO POTENCJALNE ŹRÓDŁO ZAGROŻENIA!

Obszar niebezpieczny definiuje się jako obszar, w którym może występować atmosfera wybuchowa, a zatem może wymagać specjalnych środków ostrożności dotyczących konstrukcji i użytkowania sprzętu elektrycznego.

KIEROWNIKU DS. BEZPIECZEŃSTWA!

Przypadkowa eksplozja w miejscu zagrożenia może oznaczać poważne obrażenia dla pracownika.

Tylko uprawniony nadzorca powinien decydować o kategorii ATEX oświetlenia każdej strefy po przeprowadzeniu dokładnej oceny.

CO TO JEST WYBUCH I JAK DO NIEGO DOCHODZI?

Atmosfera wybuchowa składa się z mieszaniny substancji palnych z powietrzem w postaci GAZU, PAR LUB MGIEŁ w proporcjach, w których może ulec zapłonowi w wyniku zbyt wysokiej TEMPERATURY, ŁUKU ELEKTRYCZNEGO LUB ISKRZENIA.

Urządzenia oświetleniowe używane w obszarach niebezpiecznych muszą być bezpieczne w obsłudze, dlatego wymagana jest zgodność z dyrektywą ATEX 2014/34/UE

 ZGODNOŚĆ Z DYREKTYWĄ ATEX

Dyrektywa ATEX to dyrektywa UE dotycząca produktów przeznaczonych do użycia w atmosferze potencjalnie wybuchowej.  Dyrektywa ATEX 1994/9 / WE obowiązuje producentów i użytkowników końcowych od 1 lipca 2003 r. Nowa dyrektywa 2014/34/UE została wydana 26 lutego 2014 r. i obowiązuje od 20 kwietnia 2016 r.

Dyrektywa ATEX 2014/34/UE określa zasady certyfikacji przez producenta sprzętu elektrycznego przeznaczonego do użycia na obszarach wysokiego ryzyka. Pracowników obejmuje inna dyrektywa ATEX (1999/92/WE), która określa wymagania dotyczące poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników potencjalnie zagrożonych atmosferą wybuchową. Przestrzeganie obu dyrektyw jest obowiązkowe.

Dyrektywy te stanowią, że każdy obszar należy sklasyfikować zgodnie z potencjalnym ryzykiem, tak aby można było w nich używać tylko odpowiedniego certyfikowanego sprzętu. Zgodnie z poprzednią dyrektywą CENELEC obszary zostały sklasyfikowane w trzech grupach: Strefa 2, Strefa 1 i Strefa 0 w zależności od poziomu zagrożenia. W dyrektywie ATEX każda strefa jest powiązana z kategorią, a każde urządzenie elektryczne jest klasyfikowane zgodnie z tymi kategoriami, co potwierdza, w których obszarach można go bezpiecznie używać.

Zgodnie ze zweryfikowaną dyrektywą ATEX dla Stref 0 i 1, norma PN-EN 60079-0:2012 weszła w życie w kwietniu 2015 r. Najbardziej znaczącą zmianą była potrzeba formowania materiału antystatycznego lub nałożenia powłoki antystatycznej na produkty, aby pomyślnie przeszły rygorystyczny test ATEX. W przypadku niektórych modeli zmiany te pociągały za sobą modyfikacje strumienia świetlnego, jednak firma Peli zainwestowała w badania i rozwój, aby zagwarantować wysoką wydajność swoich systemów oświetleniowych, umożliwiającą skuteczne oświetlenie przestrzeni roboczej przy zachowaniu tych samych standardów bezpieczeństwa pracowników.

KLASYFIKACJA STREF I KATEGORII ATEX

Obszary potencjalnie niebezpieczne są podzielone na Strefy:

 • 0, 1, 2 w przypadku gazu, par i mgieł
 • 20, 21, 22 w przypadku pyłu

Latarki zatwierdzone do użycia w tych strefach są podzielone na kategorie (1, 2, 3)

KOD ATEX

CZY MOJA LATARKA MA ODPOWIEDNI CERTYFIKAT ATEX?

W celu spełnienia rygorystycznych wymogów dyrektywy 2014/34/UE, latarki Peli są sprawdzane pod kątem ryzyka zapłonu podczas działania w miejscach niebezpiecznych. W zatwierdzonych laboratoriach sprawdzamy, czy latarki przejdą rygorystyczne testy wytrzymałości na uderzenia i upadki, ekspozycję na trudne warunki środowiskowe oraz czy spełnią normę IP54 dotyczącą ochrony przed wodą i kurzem. Latarki wykonane są w sposób gwarantujący trwałość i bezpieczeństwo. Latarki do strefy zagrożonej wybuchem gazu nie wymagają przeprowadzenia testu upadku, a certyfikat wymaga jedynie stopnia ochrony IPX4 (nie wymaga testu ochrony przed pyłem IP5X. Latarki do strefy zagrożonej wybuchem gazu wymagają przeprowadzenia testu ochrony przed pyłem IP6X).

Każda latarka certyfikowana przez ATEX powinna mieć nadrukowany specjalny kod. Taki kod informuje użytkownika o strefie bezpiecznego użytkowania urządzenia bez stwarzania ryzyka wybuchu.
 
 
 
 • GRUPA GAZU
  Gazy są podzielone na dwie grupy na podstawie wartości LEL i UEL.
"
 • KLASA TEMPERATUROWA
 • Temperatura samozapłonu to temperatura przy ºC, w której gaz zapali się samoczynnie bez innego źródła zapłonu.
 • Ponieważ NIE ma korelacji między energią zapłonu a temperaturą zapłonu dla grup gazów, ustalono kod temperatury:
 • Klasa temperaturowa jest oparta na stosowaniu w temperaturze otoczenia -20/*40ºC (nie trzeba jej uwidaczniać). Jeśli temperatura otoczenia nie mieści się w tym zakresie, należy to uwidocznić..
 • GRUPA PYŁU
  Strefy pyłowe są zdefiniowane jako grupa III i odnoszą się do urządzeń przeznaczonych do użycia w przestrzeniach o wybuchowej atmosferze pyłowej innych niż kopalnie zagrożone wybuchem gazu kopalnianego.
MAKSYMALNA TEMPERATURA POWIERZCHNI

Urządzenia elektryczne grupy III mają oznaczenie temperatury z przedrostkiem „T” wskazującym na rzeczywistą maksymalną temperaturę każdej powierzchni wystawionej na działanie pyłowej atmosfery wybuchowej. Temperatura zapłonu określonego zagrożenia pyłowego musi być wyższa niż maksymalna temperatura powierzchni wskazana na urządzeniu elektrycznym.

TEMPERATURY ZAPŁONU POWSZECHNIE WYSTĘPUJĄCYCH PYŁÓW WYBUCHOWYCH

Aprobaty bezpieczeństwa lokalizacji niebezpiecznych dla obszarów zagrożonych wybuchem mają również wpływ na baterie zasilające urządzenia. Baterie mogą uzyskać różne wyniki, więc ATEX może być inny ze względu na inny wynik testu (w zakresie odporności na temperaturę).[1]Dlatego bardzo ważne jest, aby używać TYLKO baterii, które przeszły badanie w celu uzyskania certyfikatu ATEX.

Użycie innych baterii powoduje unieważnienie certyfikatu Ex.

TABELA STOPNIA OCHRONY IP

Stopnie ochrony IP zostały zdefiniowane w normie PN-EN 60529 i określają stopień ochrony zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych przed przedostawaniem się ciał stałych i wnikaniem wody (przedmiotów, drobinek, kurzu, wody itp.). Im wyższa wartość każdej cyfry, tym większa ochrona.

PORÓWNANIE KLASYFIKACJI AMERYKAŃSKIEJ I EUROPEJSKIEJ

To, jaki sprzęt jest kwalifikowany do użycia w obszarze niebezpiecznym, jest regulowane przez różne agencje certyfikujące. W Ameryce Północnej FM (Factory Mutual) i UL (Underwriters Laboratories) zapewniają standardy, testy i certyfikację w Stanach Zjednoczonych, a CSA (Canadian Standard Association) w Kanadzie.[1]Dla reszty świata, ATEX (Appareils destinés à être utilisés en Atmosphères Explosives) oraz IEC (Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna) zapewniają standardy, które są uznawane na całym świecie.

 

EKSPERT W DZIEDZINIE OŚWIETLENIA DO STREF ATEX

Od 1976 roku firma Peli Products produkuje ZAAWANSOWANE SYSTEMY OŚWIETLENIOWE z certyfikatami bezpieczeństwa najwyższej klasy. Nieustannie wprowadzamy innowacje i zawsze przekraczamy oczekiwania, oferując produkty stworzone na lata.

Firma Peli Products zapewnia 100-procentową zgodność ze wszystkimi przepisami i normami, nawet jeśli oznacza to większe inwestycje w badania i rozwój lub może prowadzić do wydłużenia czasu wprowadzenia produktów na rynek. Latarki firmy Peli są wykonane z najwyższej jakości materiałów i zgodnie z najnowszą dyrektywą ATEX (2014/34/UE), a w przypadku przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej powierzchni stosowany jest materiał antystatyczny.

 

 • Ponad 20 modeli z certyfikatem ATEX do wykorzystania w Strefach 0 i 1
 • Wykonane z wytrzymałych materiałów antystatycznych
 • Minimalny stopień ochrony przed wnikaniem wody i pyłu IP54
 • Wyłącznie certyfikaty jednostek notyfikowanych ATEX

KLUCZOWE CECHY OFERTY LATAREK, LATAREK CZOŁOWYCH I SYSTEMÓW OŚWIETLENIA PELI DO STREF 0 I 1.

Więcej informacji na temat dyrektyw ATEX dotyczących sprzętu oświetleniowego można znaleźć w webinarach firmy Peli.

ZAREJESTRUJ SIĘ: peli.com/webinars lub pobierz nasz plakat z wytycznymi ATEX