NORMY I OCENY WYDAJNOŚCI

Jaki jest cel tworzenia norm? Chociaż firma Peli była jednym z pierwszych producentów wykorzystujących testy dające mierzalne rezultaty, uznano, że konieczne jest stworzenie wspólnego języka, który ułatwi klientom dobór odpowiedniego źródła światła do konkretnych potrzeb.
W rezultacie Amerykański Narodowy Instytut Normalizacyjny (American National Standards Institute – ANSI) opracował w porozumieniu z przedstawicielami przemysłu oświetleniowego normy dotyczące wydajności oraz symbole związane z właściwościami źródeł światła i korzyściami wynikającymi z ich użytkowania.
 

Akredytacje związane z przestrzeganiem tych norm są udzielane przez ANSI – prywatną instytucję non profit nadzorującą prace nad tworzonymi w Stanach Zjednoczonych nieobowiązkowymi normami dotyczącymi produktów, usług, procesów, systemów i personelu. 

Instytucja zajmuje się również koordynacją norm międzynarodowych i obowiązujących w USA w celu umożliwienia korzystania z amerykańskich produktów na całym świecie.