СТАНДАРТИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ И КАТЕГОРИЗАЦИИ

Защо създаваме стандарти? Докато Peli беше един от първите производители, използващи количествено измерими процедури за изпитване, беше призната необходимостта от разработване на общ език, който клиентите могат да използват, за да изберат правилния фенер за техните специфични нужди. 
В резултат на това, Американският институт за национални стандарти (ANSI), с помощта на информация от промишлеността за производство на фенери, разработи стандарти за изпълнението и символи, които ефективно съобщават характеристиките и функциите на светлината.

Тези стандарти са акредитирани от ANSI, която е частна организация с нестопанска цел, наблюдаваща развитието на доброволни стандарти за постигане на консенсус за продукти, услуги, процеси, системи и персонал в Съединените щати.

Организацията също така координира американските стандарти с международните стандарти, така че американските продукти да могат да се използват в глобален мащаб.