Големи калъфи

В лаборатория или на полето, големите  Peli™ Storm Case™ с HPX™ смолиста конструкция пазят и съхраняват ценни и чувствителни проби и инструменти за изпитване от отрицателното въздействие на околната среда. Пяната Pick N Pluck™ добавя допълнителна защита от удари по време на транспорт.