ОТЛЕТИ ПОД НАЛЯГАНЕ КУФАРИ

ЛЕГЕНДАРНА ГАРАНЦИЯ ЗА ПРЕВЪЗХОДНО КАЧЕСТВО НА PELI

Фирмата производител Peli Products, S.L.U. дава доживотна гаранция* за своите отлети под налягане куфари против счупване и дефекти при изработката. Отлетите под налягане куфари Peli™ са с гаранция за водонепропускваемост до 1 метър (3,3 фута) дълбочина в продължение на 30 минути (IP 67), ако са добре затворени и при правилно положение на уплътнителния пръстена, освен, ако не са дадени други указания. Доколкото е позволено от закона, надеждността на изделията Peli се отнася до самия куфар и не зависи от неговото съдържание или от пяната. Всякакви гаранционни претенции отпадат, ако куфарът е променен, повреден или с каквато и да било физическа промяна, предмет на злоупотреба, неправилна употреба, небрежност или злополука.

*Доживотната гаранция не се прилага там, където е забранена от закона.

За пълни подробности относно гаранцията щракнете тук

Доживотната гаранция не покрива центробежно лети калъфи, AALG продукти, платнена материя на раници или принадлежности към калъфи за смартфони.

ОТЛЕТИ КУФАРИ ROTO

ЕДНОГОДИШНА ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ НА ПЕЛИ ЗА ОТЛЕТИТЕ КОНТЕЙНЕРИ ROTO

Фирмата производител Peli Products, S.L.U. (“Peli”) гарантира на купувача, който за първи път купува ротационните отлети контейнери на Пели, че те ще останат без дефекти в материалите и изработката в продължение на една година от датата на фактурата. В гаранцията не са включени прилежащите метални части като заключалки, прибиращи се дръжки, колела и затягащи приспособления, за които Пели дава гаранция против дефекти в материалите и в изработката за 90 дни от датата на фактурата. Доколкото е позволено от закона, надеждността на изделията Peli се отнася до самия куфар и не зависи от неговото съдържание или от пяната. Всякакви гаранционни претенции отпадат, ако контейнерът е променен, повреден или с каквато и да било физическа промяна, предмет на злоупотреба, неправилна употреба, небрежност или злополука.

За пълни подробности относно гаранцията щракнете тук

ФЕНЕРИ

ЛЕГЕНДАРНА ГАРАНЦИЯ ЗА ПРЕВЪЗХОДНО КАЧЕСТВО НА PELI

Фирмата производител Peli Products, S.L.U. дава доживотна гаранция за своите фенери против счупване и дефекти при изработката. Тази гаранция не покрива крушката или батерията. Всякакви гаранционни претенции отпадат, ако фенерът е променен, повреден или с каквато и да било физическа промяна, предмет на злоупотреба, неправилна употреба, небрежност или злополука.

*Доживотната гаранция не се прилага там, където е забранена от закона.

За пълни подробности относно гаранцията щракнете тук

Доживотната гаранция не покрива центробежно лети калъфи, AALG продукти, платнена материя на раници или принадлежности към калъфи за смартфони.

ДИСТАНЦИОННО ОСВЕТИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ

ЕДНОГОДИШНА ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ НА ПЕЛИ ЗА ИЗДЕЛИЯТА AALG

Фирмата производител Peli Products, S.L.U. дава гаранция за своите изделия AALG на купувача, който ги закупува за първи път, против дефекти в материалите и в изработката в продължение на една година от датата на фактурата. Всякакви гаранционни претенции отпадат, ако продуктът е променен или с каквато и да било физическа промяна, предмет на злоупотреба, неправилна употреба, небрежност или злополука.

За пълни подробности относно гаранцията щракнете тук

РАНИЦИ

ГАРАНЦИЯ НА ПЕЛИ ЗА РАНИЦИТЕ

Фирмата производител Peli Products, S.L.U. (“Peli”) гарантира, че вътрешното отделение на твърдите отлети под налягане куфари Peli™ (ако има такова) е с доживотна гаранция* против счупване и дефекти при изработката. Отлетите под налягане куфари Peli™ са с гаранция за водонепропускваемост до 1 метър (3,3 фута) дълбочина в продължение на 30 минути (IP 67), ако са добре затворени и при правилно положение на уплътнителния пръстена, освен, ако не са дадени други указания. Фирмата производител Peli гарантира на купувача, който за първи път купува платнени раници Пели, че те ще останат без дефекти в материалите и изработката в продължение на една година от датата на фактурата. Доколкото е позволено от закона, надеждността на изделията Peli се отнася до самата раница и не зависи от нейното съдържание. Всякакви гаранционни претенции отпадат, ако раницата е променена, повредена или с каквато и да било физическа промяна, предмет на злоупотреба, неправилна употреба, небрежност или злополука.

*Доживотната гаранция не се прилага там, където е забранена от закона.

За пълни подробности относно гаранцията щракнете тук

Доживотната гаранция не покрива центробежно лети калъфи, AALG продукти, платнена материя на раници или принадлежности към калъфи за смартфони.

ХЛАДИЛНИ КУТИИ

ОГРАНИЧЕНА ДОЖИВОТНА* ГАРАНЦИЯ ЗА ПРЕВЪЗХОДНО КАЧЕСТВО НА PELI

Фирмата производител Peli Products, S.L.U. дава доживотна гаранция за своите хладилни кутии против счупване и дефекти при изработката. Доколкото е позволено от закона, надеждността на изделията Peli се отнася до самата хладилна кутия и не зависи от нейното съдържание. В тази доживотна гаранция не са включени колелата, гумените крачета, пробката/кранчето за източване, уплътненията, аксесоарите на хладилната кутия, както и избледняването на боята, за които Peli дава гаранция против дефекти в материалите и изработката за срок от 90 дни от датата на закупуване. Хладилните кутиии Peli ™ не са предназначени за съхранение или транспортиране на опасни вещества. Всички гаранционни условия отпадат в случите, в които хладилната кутия претърпи изменение, увреждане или каквато и да било физическа промяна, както и при злоупотреба или неправилна употреба, небрежност или злополука.
*Доживотната гаранция не се прилага там, където е забранена от закона.

За подробна информация относно гаранцията щракнете тук


Доживотната гаранция не покрива отлетите куфари Roto, изделията RALS, платнените раници, както и аксесоарите за калъфи на смартфони.

ЛЕГЕНДАРНА ГАРАНЦИЯ ЗА ПРЕВЪЗХОДНО КАЧЕСТВО НА PELI

Peli Products, S.L.U. ("Peli") гарантира на своите хладилници за цял живот * срещу счупване или дефекти в изработката. До степента, позволена от закона, отговорност Пели е ограничена до по-хладните, а не неговото съдържание. Това доживотна гаранция не покрива гумени крачета, пробката / канелка, уплътнение, или други аксесоари в хладилника, които Peli варанти срещу дефекти в материалите и изработката за период от 90 дни от датата на покупката.. Xладилници Peli не са предназначени за съхранение или транспортиране на опасни вещества.В допустимите от закона граници, отговорността на Peli е ограничена до хладилната чанта, а не до нейното съдържание. Всички гаранционни претенции от всякакво естество се погасяват, ако хладилника е бил променен, повреден или по някакъв начин физически променило, или подложени на злоупотреба, неправилна употреба, небрежност или случайност.

*Доживотната гаранция не се прилага там, където е забранена от закона.

За пълни подробности относно гаранцията щракнете тук

Доживотната гаранция не покрива центробежно лети калъфи, AALG продукти, платнена материя на раници или принадлежности към калъфи за смартфони.

Калъфи за смартфони
ЛЕГЕНДАРНАТА ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО НА PELI ЗА КАЛЪФИ ЗА СМАРТФОНИ ОТ СЕРИИ PELI VAULT И PELI PROTECTOR

Peli Products, S.L.U. („Peli“) дава доживотна* гаранция на своите калъфи за смартфони от серии Peli™ Vault и Peli™ Protector срещу повреда или дефекти в материала или изработката.  Калъфите от серията Peli Vault са устойчиви на прах и дъжд, ако са добре затворени и с поставени на място здрави запушалки.  В допустимите от закона граници: отговорността на Peli е ограничена до калъфа, а не до неговото съдържание.  Гаранцията отпада в случаите, в които продуктите претърпят изменения, увреждания или физически промени, както и при злоупотреба, неправилна употреба, небрежност или злополука.
*Доживотната гаранция не е приложима на местата, където това е забранено от закона.
За пълни подробности относно гаранцията щракнете тук

Доживотната гаранция не покрива центробежно лети калъфи, AALG продукти, платнена материя на раници или принадлежности към калъфи за смартфони.