KUFRY VYRÁBĚNÉ TECHNOLOGIÍ VSTŘIKOVÁNÍ

LEGENDÁRNÍ ZÁRUKA SPOLEHLIVOSTI SPOLEČNOSTI PELI

Společnost Peli Products, S.L.U. (“Peli”) poskytuje u výrobků vyrobených technologií vstřikování doživotní* záruku na poškození nebo vady, vzniklé během výroby. Pokud není uvedeno jinak, je u kufrů Peli™ vyráběných technologií vstřikování zaručena vodotěsnost do hloubky 1 metru (3,3 stopy) po dobu 30 minut (IP 67), jsou-li správně uzavřeny a mají-li nepoškozený O-kroužek. Záruka společnosti Peli se vztahuje pouze na samotný kufr, nikoli na jeho obsah nebo pěnovou výplň. Uplatnění záruky jakýmkoli způsobem bude zamítnuto, pokud byl kufr pozměněn, poškozen nebo jakkoli fyzicky upraven, nebo pokud byl vystaven hrubému zacházení, špatně používán, nebo vznikla škoda v důsledku nedbalosti nebo nehody.

*Doživotní záruku nelze uplatnit, pokud je zakázána podle zákona. 

Veškeré informace o záruce zobrazíte kliknutím zde

Doživotní záruka se nevztahuje na kufry vyráběné technologií rotačního tváření, výrobky AALG, textilní součásti batohů nebo příslušenství ke krytům chytrých telefonů.

KUFRY VYRÁBĚNÉ TECHNOLOGIÍ ROTAČNÍHO TVÁŘENÍ

OMEZENÁ ROČNÍ ZÁRUKA NA SCHRÁNKY VYRÁBĚNÉ TECHNOLOGIÍ ROTAČNÍHO TVÁŘENÍ

Společnost Peli Products, S.L.U. („Peli“) poskytuje na schránky vyráběné technologií rotačního tváření prvotnímu zákazníkovi záruku jeden rok od data nákupu na závady materiálu a výrobní vady. Tato záruka se nevztahuje na jakékoli železářské vybavení, jako kování zámků, vysunovací držadla, kolečka a přezky, na které poskytuje společnost Peli záruku 90 dnů od data nákupu na závady materiálu a výrobní vady. Záruka společnosti Peli se vztahuje pouze na samotný kufr, nikoli na jeho obsah nebo pěnovou výplň.  Uplatnění záruky jakýmkoli způsobem bude zamítnuto, pokud byla schránka pozměněna, poškozena nebo jakkoli fyzicky upravena, nebo pokud byla vystavena hrubému zacházení, špatně používána, nebo pokud vznikla škoda v důsledku nedbalosti nebo nehody.

Veškeré informace o záruce zobrazíte kliknutím zde

SVÍTILNY

LEGENDÁRNÍ ZÁRUKA SPOLEHLIVOSTI SPOLEČNOSTI PELI

Společnost Peli Products, S.L.U. poskytuje u svítilen doživotní* záruku na poškození nebo vady, vzniklé během výroby. Tato záruka se nevztahuje na žárovku nebo baterie. Uplatnění záruky jakýmkoli způsobem bude zamítnuto, pokud byla svítilna pozměněna, poškozena nebo jakkoli fyzicky upravena, nebo pokud byla vystavena hrubému zacházení, špatně používána a nebo vznikla škoda v důsledku nedbalosti nebo nehody.

*Doživotní záruku nelze uplatnit, pokud je zakázána podle zákona. 

Veškeré informace o záruce zobrazíte kliknutím zde

Doživotní záruka se nevztahuje na kufry vyráběné technologií rotačního tváření, výrobky AALG, textilní součásti batohů nebo příslušenství ke krytům chytrých telefonů.

PŘENOSNÉ SYSTÉMY PLOŠNÉHO OSVĚTLENÍ

OMEZENÁ ROČNÍ ZÁRUKA SPOLEČNOSTI PELI NA VÝROBKY AALG

Společnost Peli Products, S.L.U. poskytuje na výrobky AALG prvotnímu zákazníkovi záruku jeden rok od data nákupu na závady materiálu a výrobní vady.  Uplatnění záruky jakýmkoli způsobem bude zamítnuto, pokud byl výrobek pozměněn nebo jakkoli fyzicky upraven, nebo pokud byl vystaven hrubému zacházení, špatně používán, nebo pokud vznikla škoda v důsledku nedbalosti nebo nehody.

Veškeré informace o záruce zobrazíte kliknutím zde

BATOHY

ZÁRUKA NA BATOHY PELI

Společnost Peli Products, S.L.U. („Peli“) se zaručuje, že na vodotěsné oddíly (jsou-li součástí) kufrů Peli™ vyrobených technologií vstřikování poskytne doživotní* záruku na poškození nebo vady, vzniklé během výroby. Pokud není uvedeno jinak, je u kufrů Peli™ vyráběných technologií vstřikování zaručena vodotěsnost do hloubky 1 metru (3,3 stopy) po dobu 30 minut (IP 67), jsou-li správně uzavřeny a mají-li nepoškozený O-kroužek. Společnost Peli prvotnímu zákazníkovi zaručuje, že textilní batohy nebudou mít po dobu jednoho roku od data nákupu závady materiálu a výrobní vady. Záruka společnosti Peli se vztahuje pouze na samotný batoh, nikoli na jeho obsah. Uplatnění záruky jakýmkoli způsobem bude zamítnuto, pokud byl batoh pozměněn, poškozen nebo jakkoli fyzicky upraven, nebo pokud byl vystaven hrubému zacházení, špatně používán, nebo pokud vznikla škoda v důsledku nedbalosti nebo nehody.

*Doživotní záruku nelze uplatnit, pokud je zakázána podle zákona. 

Veškeré informace o záruce zobrazíte kliknutím zde

Doživotní záruka se nevztahuje na kufry vyráběné technologií rotačního tváření, výrobky AALG, textilní součásti batohů nebo příslušenství ke krytům chytrých telefonů.

CHLADICÍ BOXY

DOŽIVOTNÍ* ZÁRUKA SPOLEHLIVOSTI SPOLEČNOSTI PELI LIMITED

Společnost Peli Products, S.L.U. poskytuje u chladicích boxů doživotní* záruku na poškození nebo vady, vzniklé během výroby. Záruka společnosti Peli se vztahuje pouze na samotný chladicí box, nikoli na jeho obsah. Tato doživotní záruka se nevztahuje na kolečka, gumové nohy, vypouštěcí zátku / kohoutek, těsnění, příslušenství chladicího boxu nebo blednutí laku, na které poskytuje společnost Peli záruku 90 dnů od data nákupu na závady materiálu a výrobní vady. Chladicí boxy Peli™ nejsou určeny ke skladování nebo přepravě nebezpečných látek. Uplatnění záruky jakýmkoli způsobem bude zamítnuto, pokud byl chladicí box pozměněn, poškozen nebo jakkoli fyzicky upraven, nebo pokud byl vystaven hrubému zacházení, špatně používán, nebo pokud vznikla škoda v důsledku nedbalosti nebo nehody.
*Doživotní záruku nelze uplatnit, pokud je zakázána podle zákona.

Pro kompletní záruční informace klikněte sem 

Doživotní záruka se nevztahuje na kufry vyráběné technologií rotačního tváření, výrobky RALS, textilní součásti batohů nebo příslušenství pro kryty chytrých telefonů.

Kryty chytrých telefonů
LEGENDÁRNÍ ZÁRUKA SPOLEHLIVOSTI SPOLEČNOSTI PELI NA KRYTY CHYTRÝCH TELEFONŮ ŘADY PELI VAULT A PELI PROTECTOR

Společnost Peli Products, S.L.U („Peli“). poskytuje na kryty chytrých telefonů řady Peli™ Vault a Peli™ Protector doživotní* záruku na poškození nebo vady materiálu, vzniklé během výroby.  Kryty řady Peli Vault jsou při správném uzavření nepoškozenými záslepkami odolné proti poletujícímu prachu a dešti.  V případě rozsahu povoleném ze zákona: záruka společnosti Peli se vztahuje pouze na samotný kryt, nikoli na jeho obsah.  Uplatnění záruky jakýmkoli způsobem bude zamítnuto, pokud byl výrobek pozměněn, poškozen nebo jinak fyzicky upraven, nebo pokud byl vystaven hrubému zacházení, špatně používán, nebo vznikla škoda v důsledku nedbalosti nebo nehody.
*Doživotní záruku nelze uplatnit, pokud je zakázána podle zákona.
Veškeré informace o záruce zobrazíte kliknutím zde

Doživotní záruka se nevztahuje na kufry vyráběné technologií rotačního tváření, výrobky AALG, textilní součásti batohů nebo příslušenství ke krytům chytrých telefonů.

Příslušenství ke krytům chytrých telefonů
OMEZENÁ ROČNÍ ZÁRUKA SPOLEČNOSTI PELI NA PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KRYTŮM CHYTRÝCH TELEFONŮ ŘADY PELI VAULT A PELI PROTECTOR

Společnost Peli Products, S.L.U. („Peli“) poskytuje prvotnímu zákazníkovi na kryty chytrých telefonů řady Peli™ Vault a Peli™ Protector záruku jeden rok od data nákupu na vady materiálu a výrobní vady. Uplatnění záruky jakýmkoli způsobem bude zamítnuto, pokud byl výrobek pozměněn, poškozen nebo jinak fyzicky upraven, nebo pokud byl vystaven hrubému zacházení, špatně používán, nebo vznikla škoda v důsledku nedbalosti nebo nehody.
Veškeré informace o záruce zobrazíte kliknutím zde