1VYHODNOCENÍ 

— Parametry produktu
     Požadavky zákazníka na funkčnost
     Vojenské parametry
— Rozhraní produktu a přístupové body
— Požadavky na stabilitu a odolnost proti nárazu a
    pádu
— Ekologické a terénní podmínky
— Požadavky na tlak ventilace

 

 

 

 

 

 

2NÁVRH A ZPRACOVÁNÍ

— CAD, návrh 2D a pevné modely
— Mapování gravitační síly a aplikovaná křivka
    tlumení
— Návrh nástrojového vybavení
— Výztuhy zařízení a návrhy kostry
— Izolace dílů a plánování výztužného prostoru
— Optimalizace používání a provozu
— Ekologická analýza

 

 

 

 

 

 

3PROTOTYPY / PRVNÍ VÝROBKY A ZKOUŠKY

— Tlumení otřesů a vibrací
— Odolnost při ponoření a dešti
— Zkoušky smykové síly
— Pronikání prachových částic
— Gravitační síla a určené výšky pádu
— Extrémní teplotní tolerance
— Mezinárodní a evropské vojenské normy

 

 

 

 

 

 

4VÝROBA A ZAČLENĚNÍ  

— Díly a příslušenství se zárukou
     Vyrobeno podle výkonnostních specifikací
— Začlenění zákaznických dílů a příslušenství
     Podle funkčních specifikací
— Kontrola kvality, zkoušky a prohlídky
— Státní inspekce na místě
— Včasné dodání
— Trvalá technická podpora