1UTVÄRDERINGN 

— Produktspecifikationer
     Kundens prestandabehov
     Militära specifikationer
— Produktgränssnitt och åtkomstmöjligheter
— Stabilitets-, slag- och fallkrav
— Omgivnings- och fältvillkor
— Ventiltryckskrav

 

 

 

 

 

 

2UTFORMNING OCH KONSTRUKTIONG

— CAD, 2D-layout och solidmodeller
— G-kraftskartläggning och tillämpad dämpande
    kurva
— Verktygsutformning
— Utformning av utrustningsstöd och vagga
— Isolering av delen och spelrumsplanering
— Användnings- och driftsoptimering
— Omgivningsanalys

 

 

 

 

 

 

3PROTOTYPER/
FÖRSTA
PRODUKTIONSENHET
OCH TESTNING

— Stöt- och vibrationsdämpning
— Nedsänknings- och regntålighet
— Skjuvstyrketest
— Dammpartikelintrång
— G-kraft vid specificerade fallhöjder
— Extrema temperaturtoleranser
— Internationella och europeiska militära normer

 

 

 

 

 

 

4TILLVERKNING OCH
INTEGRERING  

— Garantiomfattade delar och tillbehör
     Konstruerade enligt prestandaspecifikationer
— Integrering av kunddelar och -tillbehör
     enligt funktionsspecifikationer
— Kvalitetskontrollstestning och inspektion
— Statlig inspektion på plats
— Leverans i tid
— Kontinuerligt tekniskt stöd