1 הערכה 

- מפרטי מוצר
     צורכי הביצועים של הלקוח
     מפרטים צבאיים
- ממשק מוצר ונקודות גישה
- דרישות יציבות, מהלומות ונפילה
- תנאים סביבתיים ותנאי שטח
- דרישות שחרור לחץ

 

 

 

 

 

 

2 עיצוב ותכנון

- תב"ם, פריסת דו-ממד ומודלים מוצקים
- מיפוי כוח-ג'י ועקומת ריכוך מעשית
- עיצוב כלים
- תמיכת ציוד ועיצוב תושבת
- בידוד חלקים ותכנון שטח פנוי
- אופטימיזציה של שימוש ותפעול
- ניתוח תנאים סביבתיים

 

 

 

 

 

 

3 אבות-טיפוס/פריטים ראשונים ובדיקות

- בלימת זעזועים ורטט
- עמידות מפני טבילה וגשם
- בדיקת מאמץ גזירה
- חדירת חלקיקי אבק
- כוח-ג'י בגובהי נפילה שהוגדרו
- סבילויות לטמפרטורות קיצוניות
- תקנים צבאיים בינלאומיים ואירופיים

 

 

 

 

 

 

4 ייצור ואינטגרציה  

- חלקים ואביזרים באחריות
     שתוכננו בהתאם למפרטי ביצועים
- אינטגרציה של חלקים ואביזרים של הלקוח
     לפי מפרטים פונקציונליים
- בדיקות ובקרת איכות
- בדיקת ממשלתית באתר
- אספקה בזמן
- תמיכה טכנית מתמשכת