PARISTOJEN TURVALLINEN KÄSITTELEMINEN

HUOMIO: TAPATURMIEN JA VAHINKOJEN VÄLTTÄMISEKSI PARISTOJA ON KÄSITELTÄVÄ JA SÄILYTETTÄVÄ ASIANMUKAISESTI

 

PARISTOT VOIVAT OLLA VAARALLISIA!

Useimmat paristoihin liittyvät ongelmat johtuvat paristojen vääränlaisesta käsittelystä ja erityisesti viallisten tai väärien paristojen käytöstä. Tutustumalla alla oleviin tietoihin voit ehkäistä vakavan loukkaantumisen ja/tai omaisuuden vahingoittumisen.

Alkaliparistot

 • Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi hyväksyttyjen valaisinten hyväksyntä koskee vain määritellyn paristotyypin valmistajaa ja soveltuvin osin tuotemerkkejä, jotka on merkitty taskulamppuun ja/tai sen mukana toimitettuihin käyttöohjeisiin. Muun tyyppisten paristojen käyttö saattaa heikentää taskulampun toimintaa, ja joka tapauksessa se mitätöi turvallisuushyväksynnän.
 • Lue aina paristovalmistajan suositukset pariston tai tuotemerkin asianmukaisesta käytöstä ennen kuin käytät taskulamppua.
 • Vaihda aina kaikki paristot samalla kertaa. Älä sekoita erimerkkisiä paristoja tai vanhoja ja uusia paristoja keskenään. Aseta paristot aina oikein paikalleen paristoihin ja laitteisiin merkittyjen napaisuusmerkintöjen (+ ja -) mukaisesti.
 • Älä vaihda paristoja räjähdysalttiissa ympäristössä.
 • Poista paristot laitteesta, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan.

 

Litiumparistot

 • Käytä vain Panasonic™-, Energizer™-, Duracell™- tai Sanyo™-paristoja.
 • Älä sekoita uusia paristoja käytettyjen tai muun tyyppisten paristojen kanssa.
 • Vaihda kaikki paristot samalla kertaa.
 • Älä avaa paristoja.
 • Älä hävitä paristoja polttamalla.
 • Paristojen lämpötila ei saa nousta yli 75 ⁰C:een.
 • Paristot eivät saa joutua kosketuksiin veden kanssa.
 • Älä lataa paristoja uudelleen.
 • Aseta paristot oikein paikalleen paristoihin ja laitteisiin merkittyjen napaisuusmerkintöjen (+ ja -) mukaisesti.

 

Ladattavat paristot

 • Räjähdysvaarallista tilaa varten määritetyt turvallisuushyväksynnät koskevat vain Peli-paristopakettia, joka toimitetaan tuotteen mukana.
 • Vaihtoparistot: käytä ainoastaan Peli-paristopakettia, joka on hyväksytty käyttämääsi tuotemalliin. Muiden paristopakettien käyttö mitätöi turvallisuushyväksynnän.
 • Valaisimet saa ladata ainoastaan ei-räjähdysvaarallisessa ympäristössä.
 • Valaisimet saa ladata ainoastaan Peli-laturilla, joka toimitetaan tuotteen mukana.
 • Valaisimia saa käyttää ja ladata vain alla olevan taulukon mukaisissa lämpötiloissa.
paristotyyppi latauslämpötila käyttölämpötila
akkuhappo –20°C - 50°C –20°C - 50°C
Nikkelimetallihydridiakku (Ni-MH) 0°C - 45°C –20°C - 65°C
Litiumioniakku (Li-Ion) 0°C - 45°C –20°C - 60°C
 • Älä lataa valaisinta, jos siinä on asennettuna alkaliparistot. Tästä voi aiheutua kaasun tai lämmön muodostumista pariston sisään, josta voi olla seurauksena vaarallisten aineiden purkautuminen tai räjähdys tai tulipalo.
 • Jos ladattava paristo tyhjenee kokonaan, paristosta voi purkautua vaarallisia kaasuja ja elektrolyyttejä.
 • Paristot vaativat kunnossapitotoimia kolmen kuukauden välein. Muussa tapauksessa paristojen käyttöikä lyhenee. Jos tuote on käyttämättä pitkiä aikoja, paristojen käyttöikä lyhenee. Jos laturi irrotetaan tuotteesta ennen VALMIS-ilmaisinta, lataus jää keskeneräiseksi.