PİL GÜVENLİĞİ

UYARI: YARALANMA VEYA HASARDAN KAÇINMAK İÇİN PİLLERİ UYGUN ŞEKİLDE KULLANIN VE SAKLAYIN

 

PİLLER TEHLİKELİ OLABİLİR!

Pillerle ilgili çoğu sorun pillerin uygun şekilde kullanılmamasından ve özellikle hasarlı veya sahte pillerin kullanılmasından kaynaklanır. Ciddi yaralanmaları ve/veya malınızın ciddi şekilde zarar görmesini önlemek için lütfen aşağıdaki bilgiyi gözden geçirin.

Alkalin Piller

 • Patlayıcı ortamlar açısından tehlikeli konum güvenlik onaylı lambalar için güvenlik onayının sadece belirtilmiş pil tipi üreticisi ve eğer varsa fener üzerinde gösterilen marka adları ve/veya fenerle gelen talimat sayfaları için geçerli olduğuna lütfen dikkat edin. Başka pil teknolojilerinin kullanılması fener performansını azaltabilir ve güvenlik onayını geçersiz hale getirir.
 • Feneri kullanmadan önce pil teknolojisi/markasının uygun kullanımı açısından daima pil üreticisinin önerilerini okuyun..
 • Pilleri değiştirirken, tüm pilleri aynı anda değiştirin. Pil markalarını ve eski ve yeni pilleri karıştırmayın. Pilleri daima pil ve ekipman üzerinde işaretli polariteye (+ ve -) göre doğru yerleştirin.
 • Pilleri tehlikeli bir konumda değiştirmeyin.
 • Ekipman uzun bir süre kullanılmayacaksa pilleri ekipmandan çıkarın.

 

Lityum Piller

 • Sadece Panasonic™, Energizer™, Duracell™ veya Sanyo™ pilleri kullanın.
 • Eski ve yeni pilleri ve başka pil tipleri/markalarını karıştırmayın.
 • Tüm pilleri aynı anda değiştirin.
 • Pilleri açmayın.
 • Ateşe atmayın.
 • 75°C'nin üzerine ısıtmayın.
 • Pilleri suya maruz bırakmayın.
 • Şarj etmeyin.
 • Pilleri pil ve ekipman üzerinde işaretli polariteye (+ ve -) göre yerleştirin.

 

Şarj Edilebilir Piller

 • Patlayıcı ortamlar için tehlikeli konum güvenlik onayları sadece fenerle sağlanan Peli pil paketi için geçerlidir.
 • Yedek pil paketleri için sadece kullanmakta olduğunuz fener için onaylı Peli pil paketini kullanın. Başka pil paketlerinin kullanılması güvenlik onayını geçersiz kılar.
 • Fenerler sadece tehlikeli olmayan bir konumda şarj edilmelidir.
 • Fenerler sadece fenerle sağlanan Peli şarj cihazı tabanı kullanılarak şarj edilmelidir.
 • Fenerler, aşağıda gösterilen sıcaklıklar arasında şarj edilmeli ve kullanılmalıdır.
pil tipi şarj sıcaklığı çalışma sıcaklığı
kurşun asidi –20°C ila 50°C –20°C ila 50°C
Ni-MH 0°C ila 45°C –20°C ila 65°C
Li-Ion 0°C ila 45°C –20°C ila 60°C
 • Fenerde alkali piller takılı olarak şarj etmeyin. Bunun denenmesi dışarıya salınma, patlama ve muhtemelen yangına neden olabilecek iç gaz ve ısı üretimine yol açabilir.
 • Şarj edilebilir pilin derin deşarjı pillerin tehlikeli olabilecek gazları ve elektrolitleri dışarıya salmasına neden olabilir.
 • Her 3 ayda bir pillerin durumuna bakılması tavsiye edilir. Bu yapılmadığı takdirde pil ömrü azalacaktır. Ürünü uzun süre kullanmadan bırakmak pil ömrünü azaltır. Şarj aletinin 'HAZIR' göstergesi görülmeden üründen ayrılması yetersiz şarj edilmeye neden olur.