Terimler sözlüğü

Kandela: Bir ışık kaynağından belirli bir yönde yayılan ışığın yoğunluğu ölçmek için kullanılan bir ölçüm birimidir.

Lüks: Uluslararası Sistemde ışıksal akı birimidir. Her yöne eşit olarak yayılan bir kandela yoğunluğundaki bir ışık kaynağının, bir tam açı üzerinden ürettiği ışık miktarına eşittir.

Lümen: Bir ışık kaynağından gelen parlaklık miktarının ölçümünde kullanılan ölçüm birimidir. Lümen, bizim ışık olarak algıladığımız frekans aralığındaki enerji olan “ışıksal akı”yı tanımlar.

Toplama Küresi: Test edilen cihazın tüm doğrultulu ışığını kabul eden veya cihazın kendisini tamamen çevreleyen bir giriş portu bulunan ölçüm cihazıdır. Kürenin duvarları, yüksek yansıtıcılık (>%80) ile üst düzeyde yayınık olmalı ve tayfsal ışınımölçer, bir yönlendirici sistem yardımıyla test edilen cihazın doğrudan görünümüne karşı korunuyor olmalıdır.

IP (Giriş Koruması): Giriş Koruması (IP) dereceleri, muhafazanın sağladığı çevresel korumayı tanımlar. IP derecesi normalde iki rakamdan oluşur (IPXX). İlk rakam katı nesnelere ve maddelere (toz) karşı korumayı, ikinci rakam ise sıvılara (su) karşı korumayı temsil eder. IP 54 IP derecesinde 5, katı nesnelere karşı koruma derecesini ve 4, sıvılara karşı koruma derecesini  temsil eder.

Şarj edilebilir: Şarj edilebilir piller ve bir şarj istasyonu içeren bir feneri işaret eder. Bu modeller, şarj edilebilir simgesi ile gösterilir.