Verklarende woordenlijst

Candela: Een meeteenheid van lichtsterkte die in een bepaalde richting wordt uitgestraald door een lichtbron.

Lux: De eenheid van lichtstroom in het internationale systeem, gelijkwaardig aan de hoeveelheid licht die wordt afgegeven via een ruimtehoek door een bron van één candelasterkte die evenredig wordt uitgestraald in alle richtingen.

Lumen: Een meeteenheid van de hoeveelheid licht die van een lichtbron komt. Lumen definiëren de “lichtstroom,” wat de energie is binnen het bereik aan frequenties die we waarnemen als licht.

Bol van Ulbricht: Een bol van Ulbricht is een meetapparaat met een ingangspoort die alle gerichte lichtuitvoer van het apparaat tijdens testen kan accepteren, of het apparaat zelf in zijn geheel kan bevatten. De wanden van de bol moeten zeer diffuus zijn met hoge reflectiviteit (>80%) en de spectrometer moet zijn afgeschermd van direct zicht van het apparaat tijdens de test door een afschermsysteem.

IP (Ingress Protection): Ingress Protection (IP)-ratings specificeren de milieubescherming die de behuizing biedt. De IP-rating bevat gewoonlijk twee nummers (IPXX). Het eerste nummer betekent bescherming tegen vaste voorwerpen of materialen (stof) en het tweede nummer betekent bescherming tegen vloeistoffen (water). De IP-rating IP 54, 5 beschrijft het beschermingsniveau tegen vaste voorwerpen en 4 beschrijft het beschermingsniveau tegen vloeistoffen.

Oplaadbaar: Betekent een lantaarn die oplaadbare batterijen en een oplaadstation bevat. Op deze modellen wordt het oplaadpictogram vermeld.